Αρχική Σελίδα > Ακτοπλοϊκά εισιτήρια > Ακτοπλοϊκές Εταιρείες > Hellenic Seaways > Ακυρωτική και Εκπτωτική Πολιτική

Ακυρωτική και Εκπτωτική Πολιτική - HELLENIC SEAWAYS

Hellenic Seaways
Προσέλευση στο λιμάνι
Ο επιβάτης υποχρεούται να προσέρχεται στο πλοίο μισή ώρα πριν την προγραμματισμένη ώρα απόπλου και να φέρει το όχημα στο χώρο αναμονής φόρτωσης 1 ώρα πριν το απόπλου.

Κρατήσεις Θέσεων
Για τις κρατήσεις θέσεων παρέχεται αυτόματα από το ηλεκτρονικό σύστημα προθεσμία (option) 48 ωρών από την κράτηση, για την έκδοση των εισιτηρίων.

Ο κανόνας αυτός ισχύει για όλα τα συνεργαζόμενα πρακτορεία.

Υπενθυμίζουμε ότι η δυνατότητα αυτή προσφέρεται για την εξυπηρέτηση των επιβατών και όχι για τη δημιουργία allotment που έχει ως αποτέλεσμα τη μη ύπαρξη θέσεων στην αγορά και τη στέρηση των εισιτηρίων στους πραγματικούς πελάτες.

Υπενθυμίζεται ότι μια εβδομάδα προ του απόπλου δεν γίνονται κρατήσεις αλλά μόνο αγορά εισιτηρίων.

Ακυρώσεις και αντικαταστάσεις εισιτηρίων

Για ακυρώσεις:


Έως 14 ημέρες προ του απόπλου: 100% επιστροφή του ναύλου
Έως 7 ημέρες προ του απόπλου: 75% επιστροφή του ναύλου
Έως 12 ώρες προ του απόπλου: 50% επιστροφή του ναύλου

Για ακυρώσεις που γίνονται σε χρόνο λιγότερο των 12 ωρών προ του απόπλου ΔΕΝ επιστρέφεται ο ναύλος.

Εναλλακτικά:
Παρέχεται η δυνατότητα μετατροπής των εισιτηρίων σε εισιτήρια Ανοιχτής Ημερομηνίας (Open-Date) ώστε να χρησιμοποιηθούν σε επόμενο ταξίδι, εφόσον το ζητήσει ο επιβάτης ως ακολούθως:

Υψηλή Περίοδος:
Από 09/04/2015 έως 14/04/2014
από 29/05/2015 έως 01/06/2015 και
από 01/07/2015 έως 06/09/2015


έως 6 ώρες προ του απόπλου, στα Ταχύπλοα HSP4- HSP5- HSP6-FC4-FC3

έως 4 ώρες προ του απόπλου, στα πλοία γραμμών Χίου-Μυτιλήνης, Σύρου – Μυκόνου, Ικαρίας – Σάμου

έως 2 ώρες προ του απόπλου, στις γραμμές Σαρωνικού, Σποράδων (εξαιρούνται τα ταχύπλοα στη γραμμή Πειραιά-Αίγινα-Αγκίστρι-Πειραιά και τα συμβατικά πλοία Σαρωνικού όπου η μετατροπή μπορεί να γίνει έως τον απόπλου).

Χαμηλή Περίοδος: οι υπόλοιπες ημερομηνίες

έως 2 ώρες προ του απόπλου, στα Ταχύπλοα HSP4- HSP5- HSP6-FC4-FC3 (κάθε Παρασκευή-Σάββατο-Κυριακή)

έως τον απόπλου, στα πλοία γραμμών Χίου – Μυτιλήνης, Σύρου – Μυκόνου, Ικαρίας – Σάμου και Λήμνου-Καβάλας.

Τα ανοιχτής ημερομηνίας εισιτήρια (Open-Date) αντικαθίστανται με νέο εισιτήριο, ίσης ή μεγαλύτερης αξίας, καταβάλλοντας τη διαφορά ναύλου, εφόσον διατίθενται θέσεις για το ίδιο ή άλλο ταξίδι. Για το νέο αυτό εισιτήριο δεν ισχύουν οι παραπάνω όροι ακύρωσης ενώ δεν επιστρέφεται τυχόν διαφορά ναύλου από το αρχικό. Εννοείται βέβαια ότι το νέο εισιτήριο δεν μπορεί να είναι εκπτωτικό και επίσης ότι δεν αντικαθίσταται εισιτήριο οχήματος με επιβάτη ή το αντίστροφο.

Τα Open εισιτήρια ισχύουν (μπορούν να αντικατασταθούν με νέο εισιτήριο) έως το τέλος του έτους έκδοσης του αρχικού εισιτηρίου.

Απώλεια εισιτηρίων

Σε περίπτωση απώλειας του εισιτηρίου, θα πρέπει να αγοραστεί νέο. Στη συνέχεια θα πρέπει να δηλωθεί εγγράφως η απώλεια, αναφέροντας την ημερομηνία του ταξιδιού, τη διαδρομή και τον αριθμό του απολεσθέντος εισιτηρίου, καθώς επίσης τον αριθμό του νέου εισιτηρίου και φωτοτυπία αυτού. Εφόσον, κατόπιν ελέγχου στα αρχεία της εταιρείας, προκύψει ότι το απολεσθέν εισιτήριο δεν ταξίδεψε ή δεν αντικαταστάθηκε, εντός (1) μηνός από το ταξίδι, ο επιβάτης δικαιούται δωρεάν εισιτηρίου ισόποσης αξίας με το απολεσθέν.

Ονομαστική κατάσταση επιβαινόντων

Σύμφωνα με την Κοινοτική Οδηγία 98/41/ΕΚ είναι υποχρεωτική για λόγους ασφαλείας, η ονομαστική καταγραφή των επιβαινόντων σε κάθε δρομολόγιο. Για τους σκοπούς της καταγραφής, τα εισιτήρια εκδίδονται ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΑ και αναγράφουν οπωσδήποτε:

Το ονοματεπώνυμο του επιβάτη
Το φύλο: άνδρας/γυναίκα
Την ηλικία: ενήλικος/παιδί/βρέφος

Κατά την ηλεκτρονική κράτηση ή την έκδοση του εισιτηρίου, ο επιβάτης οφείλει να δίνει ακριβή στοιχεία ταυτότητας του, αριθμό τηλεφώνου επικοινωνίας και διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, με αποκλειστικό σκοπό την ενημέρωση του από το μεταφορέας σε περίπτωση καθυστέρησης, ακύρωσης ή ματαίωσης του δρομολογίου του πλοίου. Σε περίπτωση μη επιθυμίας του επιβάτη να γνωστοποιήσει στοιχεία επικοινωνίας αυτή καταχωρείται εγγράφως επί του εισιτηρίου.

Ο επιβάτης οφείλει επίσης να ελέγχει κατά την έκδοση του εισιτηρίου την ορθότητα των αναγραφόμενων στο εισιτήριο στοιχείων (ημερομηνία, ώρα, δρομολόγιο, πλοίο στοιχεία ταυτότητας κ.λ.π.) και να μην το παραλαμβάνει σε περίπτωση λανθασμένης αναγραφής.

Κατά την έκδοση εισιτηρίων θα πρέπει να δηλώνονται στο πρακτορείο ή τα εκδοτήρια της εταιρείας τα άτομα που χρήζουν ΕΙΔΙΚΗΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ

Εφιστούμε την ιδιαίτερη προσοχή σας στα παραπάνω ώστε να διευκολύνεται η ταυτοποίηση των στοιχείων των επιβατών κατά τον έλεγχο της επιβίβασης τους στο πλοίο.

Λανθασμένη έκδοση εισιτηρίων και μη εκτύπωση εισιτηρίων

Για τις περιπτώσεις των εισιτηρίων που εκδίδονται λανθασμένα παρέχεται η δυνατότητα από το ΗΣΚΘΕΕΑ να ακυρωθούν εντός μιας (1) ώρας από την έκδοση χωρίς παρακράτηση ακυρωτικών (σε κάθε περίπτωση όμως έως και μια (1) ώρα προ του απόπλου).

Επίσης σε περιπτώσεις μη εκτύπωσης του εισιτηρίου η ακύρωση πρέπει να γίνεται άμεσα (εντός μιας (1) ώρας από την έκδοση). Στην περίπτωση αυτή και μόνο το Τμήμα βεβαίωσης Εσόδων θα κάνει δεκτές υπεύθυνες δηλώσεις σας για τη μη εκτύπωση αντί της αποστολής του σώματος του εισιτηρίου.

SUPER ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ

Για Αίγινα - Μέθανα - Πόρο - Αγκίστρι με τα συμβατικά πλοία!
· Εισιτήρια Super Οικονομικής Θέσης από €9,20* και αυτοκίνητα από €23,00** Για πληροφορίες και κρατήσεις επισκεφθείτε την ιστοσελίδα www.saronicferries.gr.

 

Για Βόρειες Σποράδες με συμβατικά και ταχύπλοα πλοία!
· Εισιτήρια Super Οικονομικής Θέσης με συμβατικά πλοία από € 15,00* και αυτοκίνητα από €50,00** · Εισιτήρια Super Οικονομικής Θέσης με ταχύπλοα από € 22,00*
· 50% έκπτωση στα εισιτήρια επιστροφής με ταχύπλοα με την ταυτόχρονη έκδοση των εισιτηρίων αναχώρησης.

 

Για Χίο & Μυτιλήνη με συμβατικό πλοίο!
· Εισιτήρια Super Οικονομικής Θέσης από € 19,00* και αυτοκίνητα από € 50,00**

 

Για Σάμο & Ικαρία με συμβατικό πλοίο!
· Εισιτήρια Super Οικονομικής Θέσης από € 19,00* και αυτοκίνητα από € 50,00**

 

Για Κυκλάδες με τα ταχύπλοα πλοία!
· Από Πειραιά: Εισιτήρια Super Οικονομικής Θέσης από € 22,00* και αυτοκίνητα από € 50,00** · Από Ραφήνα: Εισιτήρια Super Οικονομικής Θέσης από € 22,00*
· Από Ηράκλειο: Εισιτήρια Super Οικονομικής Θέσης από € 22,00* και αυτοκίνητα από € 50,00

 
** *Οι προσφορές ισχύουν στην Οικονομική θέση. Ισχύουν για περιορισμένο αριθμό θέσεων με ταυτόχρονη κράτηση και έκδοση εισιτηρίου. Τα εισιτήρια αυτά δεν ακυρώνονται, δεν επιστρέφεται ο ναύλος αλλά μετατρέπονται σε ανοικτής ημερομηνίας (Open) και μπορούν να αντικατασταθούν έως το τέλος του έτους με νέο εισιτήριο με την καταβολή της διαφοράς από τον ισχύοντα κανονικό ναύλο. pg. 2 Πειραιάς 28/01/2016

 

Επικοινωνία
ΚΑΛΕΣΤΕ

13855

(αστική χρέωση)
ή 211 770 0000
ΤΗΛΕΦΩΝΗΣΤΕ ΜΑΣ ΔΩΡΕΑΝLIVE SUPPORT
Έρευνα Εξυπηρέτησης Πελατών
Βοηθήστε μας να βελτιώσουμε τις υπηρεσίες μας
Πάρτε μέρος τώρα!