Αρχική Σελίδα > Ακτοπλοϊκά εισιτήρια > Ακτοπλοϊκές Εταιρείες > Minoan Lines > Ακυρωτική και Εκπτωτική Πολιτική

Ακυρωτική και Εκπτωτική Πολιτική - MINOAN LINES

Minoan Lines

ΑΚΥΡΩΣΕΙΣ

Σας ενημερώνουμε για την ενεργοποίηση της ακυρωτικής πολιτικής της εταιρείας μας στο σύστημα κρατήσεων με ισχύ από 17/02/2015.

Σε περίπτωση που οι επιβάτης επιθυμεί να ακυρώσει το ταξίδι του, έχει 2 επιλογές:

 • Μετατροπή του εισιτηρίου σε εισιτήριο ανοιχτής ημερομηνίας (open ticket)
 • Ακύρωση του εισιτηρίου με χρέωση ακυρωτικών, σύμφωνα με τους παρακάτω όρους:

ΟΡΟΙ ΑΚΥΡΩΣΕΩΝ στις Γραμμές Εσωτερικού
 • Από την ημερομηνία έκδοσης του εισιτηρίου και μέχρι και 14 ημέρες πριν την προγραμματισμένη ημερομηνία απόπλου: επιστροφή ολόκληρης της αξίας του εισιτηρίου.
 • Από 13 ημέρες μέχρι και 7 ημέρες πριν την προγραμματισμένη ημερομηνία απόπλου: επιστροφή του 75% της αξίας του εισιτηρίου.
 • Από 6 ημέρες μέχρι και 12 ώρες πριν από την προγραμματισμένη ώρα απόπλου: επιστροφή του 50% της αξίας του εισιτηρίου.
 • Από 12 ώρες έως και την προγραμματισμένη ώρα απόπλου: δεν επιστρέφεται ο ναύλος.

ΟΡΟΙ ΑΚΥΡΩΣΕΩΝ στις Γραμμές Αδριατικής
 • Από την ημερομηνία έκδοσης του εισιτηρίου και μέχρι 30 ημέρες πριν την προγραμματισμένη ημερομηνία απόπλου: επιστροφή ολόκληρης της αξίας του εισιτηρίου.
 • Από 29 ημέρες μέχρι και 7 ημέρες πριν την προγραμματισμένη ημερομηνία απόπλου: επιστροφή 75% της αξίας του εισιτηρίου.
 • Από 5 ημέρες μέχρι και 24 ώρες πριν από την προγραμματισμένη ώρα απόπλου: επιστροφή του 50% της αξίας του εισιτηρίου.
 • Από 23 ώρες έως και την προγραμματισμένη ώρα απόπλου: δεν επιστέφεται ο ναύλος.
Η επιστροφή χρημάτων πραγματοποιείται μόνο από το πρακτορείο που έχει εκδώσει το εισιτήριο.
 

ΕΚΠΤΩΣΕΙΣ ΣΤΙΣ ΓΡΑΜΜΕΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ

Νέα Έκπτωση: Παιδιά από 4-16 ετών
50% έκπτωση σε όλες τις θέσεις. Η έκπτωση σε κλίνη ισχύει μόνο εφόσον συνοδεύονται από ενήλικο στην ίδια καμπίνα.

ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΚΠΤΩΣΗΣ: CH (ΣΤΟΝ ΤΥΠΟ ΕΠΙΒΑΤΗ)

Νέα Κατηγορία θέσης Α1, ΑΒ1, AP1, L1, LD1 στα πλοία Knossos Palace και Festos Palace
Η νέα κατηγορία αναφέρεται σε μονόκλινη εξωτερική, εσωτερική, PET CABIN και LUX καμπίνα αντίστοιχα.

ΚΩΔΙΚΟΣ ΚΑΜΠΙΝΑΣ: A1, AB1, AP1, L1, LD1

Κατηγορία θέσης PET CABIN στα πλοία Knossos Palace και Festos Palace
Η νέα κατηγορία αναφέρεται σε μονόκλινη, δίκλινη, τρίκλινη και τετράκλινη εσωτερική καμπίνα, η οποία είναι ειδικά διαμορφωμένη για την παραμονή κατοικιδίου.

ΚΩΔΙΚΟΣ ΚΑΜΠΙΝΑΣ: ΑP1, AP2, AP3, AP4

Εισιτήριο Επιστροφής 20%
Έκπτωση 20% στο εισιτήριο της επιστροφής επιβατών, οχημάτων και δικύκλων σε όλες τις θέσεις και για όλες τις ημέρες της εβδομάδας.

Προϋπόθεση: η ταυτόχρονη έκδοση του εισιτηρίου της επιστροφής.
Ισχύει: σε συνδυασμό με την προσφορά στα τέσσερα άτομα το ένα δωρεάν.

Στα εισιτήρια με επιστροφή, εάν το σκέλος της επιστροφής είναι με ημερήσιο δρομολόγιο, ισχύουν οι εκπτώσεις του ημερήσιου (εξαιρείται η θέση DECK & VIP όπου ισχύει η έκπτωση 20%).

ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΑ ΘΕΡΟΥΣ 2015

 • 30% έκπτωση για όλες τις κατηγορίες καμπινών, οχημάτων & δικύκλων.
 • 10% έκπτωση στα VIP καθίσματα
Ημερομηνίες ημερήσιων δρομολογίων Π - Η - Π

Ιούλιος: 3, 4, 10, 11, 17, 18, 24, 25, 26, 29, 31
Αύγουστος: 1, 2, 5, 7, 8, 9, 12, 14, 16, 19, 21, 22, 23, 26, 28, 29, 30
Σεπτέμβριος:
5, 6 

ΕΙΣΙΤΗΡΙΟ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ
Έκπτωση 20% στο εισιτήριο της επιστροφής επιβατών, οχημάτων και δικύκλων σε όλες τις θέσεις και για όλες τις ημέρες της εβδομάδας.
Προύπόθεση: η ταυτόχρονη έκδοση του εισιτηρίου της επιστροφής.
Ισχύει σε συνδυασμό με την προσφορά: στα τέσσερα άτομα το ένα δωρεάν.

ΣΤΑ ΤΕΣΣΕΡΑ (4) ΑΤΟΜΑ ΤΟ ΕΝΑ (1) ΔΩΡΕΑΝ ΣΕ 4ΚΛΙΝΗ ΚΑΜΠΙΝΑ
Προύπόθεση: θα πρέπει οπωσδήποτε να ταξιδεύουν τέσσερα άτομα και τουλάχιστον τα δύο εισιτήρια να είναι ακέραια
Εάν οι υπόλοιποι δύο επιβάτες δικαιούνται έκπτωση, το δωρεάν εισιτήριο χορηγε��ται στον επιβάτη με τη μεγαλύτερη έκπτωση, ενώ εάν ένας μόνο δικαιούται έκπτωση το δωρεάν εισιτήριο χορηγείται σ'αυτόν.
Δεν επιτρέπεται η μερική ακύρωση των εισιτηρίων της παραπάνω προσφοράς.
Η έκπτωση χορηγείται αυτόματα με την επιλογή της καμπίνας στο σύστημα.

ΜΕΛΗ "MINOAN LINES BONUS CLUB"
Για συγκεκριμένες ημερομηνίες
 

 • Η έκπτωση για τα απλά μέλη του Minoan Lines Bonus Club γίνεται 10% σε όλες τις κατηγορίες καμπινών και οχημάτων. 
 • Η έκπτωση για τα χρυσά μέλη του Minoan Lines Bonus Club, γίνεται 10% σε οικονομική θέση και VIP.
 • Η έκπτωση για τα χρυσά μέλη του Minoan Lines Bonus Club γίνεται 20% σε όλες τις κατηγορίες καμπινών και οχημάτων. 

ΕΚΠΤΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΕΙΔΙΚΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΕΠΙΒΑΤΩΝ

Παιδιά έως 4 ετών
 • Δωρεάν σε οικονομική θέση.
 • 50% έκπτωση σε κλίνη (σε όλες τις θέσεις). Η έκπτωση σε κλίνη ισχύει μόνο εφόσον συνοδεύονται από ενήλικα στην ίδια καμπίνα. 
Παιδιά από 4-12 ετών
50% έκπτωση σε όλες τις θέσεις. Τα παιδιά που ταξιδεύουν σε καμπίνα πρέπει απαρίτητα να συνοδεύονται από ενήλικα.
Η έκπτωση συμπεριλαμβάνεται στους ναύλους της οικογενειακής προσφοράς "Family Offers" για τις Γραμμές Εξωτερικού (Ελλάδα/Ιταλία).

Φοιτητές 
(ΑΕΙ, Στρατιωτικών Σχολών, ΤΕΙ, Ανοικτού Πανεπιστημίου, Σχολών Σωμάτων Ασφαλείας, ΑΕΙ Εξωτερικού, Κάτοχοι Διεθνούς Φοιτητικής Ταυτότητας ΙSIC)
 • 50% έκπτωση σε οικονομική θέση και σε θέση VIP.
 • 30% έκπτωση σε κλίνη (εκτός από τη θέση LUX). 
 • 20% έκπτωση στο δίκυκλο ή ΙΧ, εφόσον ταξιδεύει ο δικαιούχος.
Πολύτεκνοι & Τρίτεκνοι
 • 50% έκπτωση σε οικονομική θέση και σε θέση VIP.
 • 30% έκπτωση σε κλίνη (εκτός από τη θέση LUX).
 • 20% έκπτωση όστο δίκυκλο ή ΙΧ, εφόσον ταξιδεύει ο δικαιούχος. 
 • Η έκπτωση ισχύει για τα τέκνα έως 23 ετών.
Σημείωση:
Οι δικαιούχοι των παραπάνω εκπτώσεων οφείλουν να παρουσιάζουν το σχετικό αποδεικτικό στοιχείο για το δικαίωμα έκπτωσης τόσο κατά την έκδοση των εισιτηρίων όσο και κατά το check-in (φοιτητικό πάσο, πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης κ.ο.κ.). 

Ανάπηροι πολέμου, θύματα πολέμου και βοηθοί - συνοδοί τους
50% έκπτωση σε όλες τις θέσεις εκτός LUX. H έκπτωση ισχύει και για Ι.Χ. αυτοκίνητό τους με ειδικές πινακίδες αναπήρων πολέμου, εφόσον ταξιδεύει ο δικαιούχος. 

Συνταξιούχοι ΝΑΤ
(Ισχύει και για τη σύζυγο ή το σύζυγο του δικαιούχου)
50% έκπτωση σε όλες τις θέσεις εκτός LUX

Άτομα με Ειδικές Ανάγκες - Τυφλοί και Συνοδοί αυτών (με ποσοστό αναπηρίας 80% και άνω και πστοποίηση με έγγραφο από τον αρμόδιο φορέα ότι χρήζουν συνοδού)
 • 50% έκπτωση σε όλες τις θέσεις εκτός LUX
 • 50% έκπτωση και στο συνοδό σε όλες τις θέσεις εκτός LUX
Η έκπτωση ισχύει και για τα αναπηρικά Ι.Χ. αυτοκίνητά τους, εφόσον ταξιδεύει ο δικαιούχος.


Σημείωση:
 • Σε όλες τις παραπάνω περιπτώσεις (ειδικές κατηγορίες επιβάτων) που χορηγείται έκπτωση επί του ναύλου, δεν επιτρέπεται η χορήδηση extra bed σε 2κλινες καμπίνες. Εξαιρείται η προσφορά για τα μέλη του "Minoan Bonus Club". Επιτρέπεται η έκδοση ενός μόνο extra bed σε 4κλινες καμπίνες εφόσον τουλάχιστον τα δύο εισιτήρια είναι ακέραια.
 • Σε κάθε περίπτωση χορηγείται μία έκπτωση, η μεγαλύτερη σε ποσοστό.
 • Οι δικαιούχοι των παραπάνω εκπτώσεων, οφείλουν να επιδεικνύουν το ανάλογο δικαιολογητικό, τόσο κατά την έκδοση του εισιτηρίου όσο και κατά την επιβίβαση τους στο πλοίο.

ΕΚΠΤΩΣΕΙΣ ΣΤΙΣ ΓΡΑΜΜΕΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ


10% έκπτωση για μέλη MINOAN LINES BONUS CLUB
Η έκπτωση για τα μέλη του Minoan Lines Bonus Club ανέρχεται σε 10% και ισχύει υπό τους ακόλουθους όρους και προϋποθέσεις:
 • Ισχύει για ταξίδια σε όλες τις γραμμές εξωτερικού και εσωτερικού.
 • Ισχύει για όλες τις κατηγορίες θέσεων επιβατών και οχημάτων.
 • Η έκπτωση δεν είναι σωρευτική με τις υπόλοιπες εκπτώσεις της Εμπορικής Πολιτικής 2012, με εξαίρεση την προσφορά Early Booking και την έκπτωση 30% στα εισιτήρια επιστροφής.
 • Τα Μέλη πρέπει  να επιδεικνύουν την κάρτα τους την στιγμή του check-in πριν την αναχώρηση του πλοίου.
 
30% έκπτωση στο εισιτήριο επιστροφής
Προϋπόθεση η ταυτόχρονη έκδοση εισιτηρίων μετάβασης και επιστροφής.
 
50% έκπτωση σε παιδιά ηλικίας από 4 έως και 12 ετών
Η έκπτωση ισχύει στον  επιλεγμένο ναύλο. Τα παιδιά που ταξιδεύουν σε καμπίνες πρέπει να συνοδεύονται από ενήλικα. Τα παιδιά ηλικίας κάτω των 4 ετών ταξιδεύουν δωρεάν, εφόσον δεν καταλαμβάνουν κλίνη ή κάθισμα αεροπορικού τύπου.
 
20% έκπτωση σε φοιτητές – νέους έως 26 ετών
Η έκπτωση ισχύει για ταξίδια με ή χωρίς το Ι.Χ. αυτοκίνητο τους (κατ. 1) ή την μοτοσικλέτα τους σε όλες τις κατηγορίες θέσεων εκτός των καμπινών  LUX. Οι φοιτητές πρέπει να επιδεικνύουν την φοιτητική τους ταυτότητα ή τη Διεθνή φοιτητική ταυτότητα ISIC κατά το check-in πριν την αναχώρηση.
 
20% έκπτωση στα εισιτήρια Γραμμών Εσωτερικού
Η έκπτωση ισχύει για επιβάτες και οχήματα (όλες οι κατηγορίες), κατόχους εισιτηρίων Γραμμών Εξωτερικού ταξιδεύοντας από Ευρώπη προς Ελλάδα ή αντίστροφα. Προϋπόθεση η ταυτόχρονη έκδοση εισιτήριων εξωτερικού-εσωτερικού.
 
10% οικογενειακή προσφορά
Η έκπτωση ισχύει για 3 άτομα και άνω, όλο το χρόνο σε όλες τις κατηγορίες θέσεων επιβατών και οχημάτων, με την προϋπόθεση ότι όλα τα εισιτήρια περιλαμβάνονται την ίδια κράτηση. 
 
15% έκπτωση φια τα μέλη των αυτοκινητιστικών λεσχών Show your Card (SYC). 
 
15% έκπτωση για τα μέλη των σιδηροδρόμων Trenitalia & SNCF για όλες τις κατηγορίες θέσεων επιβατών και οχημάτων. 
 
Σημείωση: Οι δικαιούχοι των παραπάνω εκπτώσεων οφείλουν να παρουσιάζουν το σχετικό αποδεικτικό στοιχείο για το δικαίωμα έκπτωσης τόσο κατά την έκδοση των εισιτηρίων όσο και κατά το check-in. 
 
Επιβάρυνση μονόκλινου
Επιβάρυνση για μονόκλινη καμπίνα 50% στη χαμηλή και 75% στη μεσαία και υψηλή περίοδο.
  
Δωρεάν Πρωινό σε επιβάτες καμπίνων LUX προσφέρεται στο εστιατόριο Α la carte.
 
Δωρεάν παροχή Internet προσφέρεται στους επιβάτες των καμπίνων LUX σε όλες τις γραμμές που δραστηριοποιείται η εταιρεία μας.
 
Δωρεάν Είσοδος στο Γυμναστήριο, το Χαμάμ, το Jacuzzi και τη Σάουνα προσφέρεται στους επιβάτες καμπινών LUX και Junior Suite στα Cruise Europa και Cruise Olympia. Η προσφορά δεν περιλαμβάνει πρόσθετες υπηρεσίες (μασάζ, solarium, περιποίηση προσώπου και σώματος, κλπ.).
Επικοινωνία
ΚΑΛΕΣΤΕ

13855

(αστική χρέωση)
ή 211 770 0000
ΤΗΛΕΦΩΝΗΣΤΕ ΜΑΣ ΔΩΡΕΑΝLIVE SUPPORT
Έρευνα Εξυπηρέτησης Πελατών
Βοηθήστε μας να βελτιώσουμε τις υπηρεσίες μας
Πάρτε μέρος τώρα!