Σε αυτήν την σελίδα θα ανακοινώνονται οι νικητές κάθε εβδομάδας, και ο μεγάλος νικητής στις 6 Σεπτεμβρίου 2011.

Η σειρά των κληρώσεων είναι η ακόλουθη:

ΚΛΗΡΩΣΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΛΗΡΩΣΗΣ ΔΩΡΑ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΥΝ ΟΣΟΙ ΕΠΑΙΞΑΝ ΣΤΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ:
12/7/2011 10 κουπόνια των 20€ Από 6/7/2011 μέχρι και 11/7/2011
19/7/2011 10 κουπόνια των 20€ Από 12/7/2011 μέχρι και 18/7/2011
26/7/2011 10 κουπόνια των 20€ Από 19/7/2011 μέχρι και 25/7/2011
4η  2/8/2011 10 κουπόνια των 20€ Από 26/7/2011 μέχρι και 1/8/2011
9/8/2011 10 κουπόνια των 20€ Από 2/8/2011 μέχρι και 8/8/2011
16/8/2011 10 κουπόνια των 20€ Από 9/8/2011 μέχρι και 15/8/2011
23/8/2011 10 κουπόνια των 20€ Από 16/8/2011 μέχρι και 22/8/2011
30/8/2011 10 κουπόνια των 20€ Από 23/8/2011 μέχρι και 29/8/2011
Μεγάλη κλήρωση 6/9/2011 Ταξίδι 2 ατόμων αξίας 1500€ Από 6/7/2011 μέχρι και 5/9/2011