Αρχική Σελίδα > Συχνές Ερωτήσεις > Ακτοπλοϊκά > Μπορώ να ζητήσω αλλαγή στα στοιχεία του παραστατικού που έχει εκδοθεί για την αγορά μου ;

Συχνές Ερωτήσεις - Ακτοπλοϊκά

Μπορώ να ζητήσω αλλαγή στα στοιχεία του παραστατικού που έχει εκδοθεί για την αγορά μου ;

Η τιμολόγηση της αγορά σας πραγρατοποιείται μέσω αυτόματου μηχανισμού τιμολόγησης.
Στην περίπτωση που δεν έχετε επιλέξει στοιχεία τιμολόγησης κατά το στάδιο της πληρωμής, το παραστατικό εκδίδεται στα στοιχεία του πρώτου κατά σειρά επιβάτη.
Δεν υπάρχει δυνατότητα αλλάγης των στοιχείων τιμολόγησης μετά την έκδοση του μονίμου παραστατικού.