Αρχική Σελίδα > Συχνές Ερωτήσεις > Πως μπορεί να ταξιδέψει ένα άτομο με αναπηρία ή μειωμένη κινητικότητα;

Συχνές Ερωτήσεις - Αεροπορικά

Πως μπορεί να ταξιδέψει ένα άτομο με αναπηρία ή μειωμένη κινητικότητα;

Οι επιβάτες με αναπηρία και οι επιβάτες με μειωμένη κινητικότητα υποχρεούνται βάση ευρωπαϊκής οδηγίας/κανονισμού, να ενημερώνουν τον αερομεταφορέα ή τον ταξιδιωτικό πράκτορα για την ανάγκη και το είδος παροχής συνδρομής, το ελάχιστο 48 ώρες πριν από την δημοσιευμένη ώρα αναχώρησης της πτήσης.