Αρχική Σελίδα > Συχνές Ερωτήσεις > Streaming

Συχνές Ερωτήσεις

ΒΑΣΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΒΟΛΗ! Δε βρίσκω το e-mail της παραγγελίας. Ποιες ώρες θα είναι ενεργή η παράσταση για να τη δω; Τι πληκτρολογώ για να δω το video; Από που μπορώ να δω το video; Θέλω να αλλάξω την προβολή σε άλλο pc/laptop/τηλεόραση, μπορώ; Μπορώ να δώσω τον κωδικό μου και σε άλλο χρήστη; Χρήσιμες συμβουλές/ρυθμίσεις Troubleshooting - Πιθανά μηνύματα σφάλματος