Αρχική Σελίδα > Ακτοπλοϊκά εισιτήρια > Ακτοπλοϊκές Εταιρείες > Aegean Speed Lines > Ακυρωτική και Εκπτωτική Πολιτική

Ακυρωτική και Εκπτωτική Πολιτική - AEGEAN SPEED LINES

Aegean Speed Lines
Ειδικές εκπτώσεις:

- Φοιτητές Ελληνικών Πανεπιστημίων: 50% έκπτωση στην οικονομικη θέση. Χορηγείται σε προπτυχιακούς φοιτητές Ελληνικών Πανεπιστημίων ΑΕΙ-ΑΤΕΙ. Απαραίτητη η επίδειξη πάσου κατά την επιβίβαση.

- Φοιτητές Πανεπιστημίων Εξωτερικού: 25% στην οικονομική θέση. Χορηγείται σε προπτυχιακούς φοιτητές πανεπιστημίων της αλλοδαπής. Απαραίτητη η επίδειξη της φοιτητικής τους ταυτότητας κατά την επιβίβαση.

Ειδικές εκπτώσεις εισιτηρίων επιβατών (εφαρμόζονται αυτόματα):
- Έκπτωση 30% στα "κυκλικά" δρομολόγια απο Σέριφο για Πειραιά μέσω Σίφνου-Μήλου και απο Πειραιά για Σέριφο μέσω Μήλου-Σίφνου.
- Έκπτωση σε 20% στα "κυκλικά" δρομολόγια αποΣίφνο για Πειραιά μέσω Μήλου και απο Πειραιά για Σίφνο μέσω Μήλου.

Κατηγορίες θέσεων

Όλα τα καθίσματα είναι αεροπορικού τύπου, αριθμημένα. Το κάπνισμα δεν επιτρέπεται στον εσωτερικό χώρο του πλοίου.
»» ECONOMY (EC) Ι ECONOMY ΜΕ ΤΡΑΠΕΖΙ (ΕΟΤ)
»» ECONOMY DISCOUNT (ECD) - Βλέπε "εκπτώσεις επιβατών"
»» EXCLUSIVE ή διακεκριμένη θέση: Χωριστό σαλόνι στο πάνω επίπεδο του πλοίου.

Ακυρώσεις Εισιτηρίων

Ακύρωση 100%:
  • Σε περίπτωση ακύρωσης εντός 24 ωρών από την ώρα έκδοσης. Τα εισιτήρια που εκδίδονται την ημέρα ταξιδίου ακυρώνονται έως και μισή ώρα μετά την έκδοση και απαραίτητα δύο ώρες πριν την αναχώρηση. Δεν αποδεχόμαστε αιτήματα ακύρωσης που δεν εκτυπώθηκαν, διότι τα εισιτήρια αυτά θα πρέπει να ακυρώνονται από εσάς την ίδια στιγμή.
  • Σε περίπτωση ακύρωσης μη εκτέλεσης του δρομολογίου.

  • Σε περίπτωση ακύρωσης έως και 14 ημέρες πριν την αναχώρηση.

  • Σε περίπτωση ακύρωσης αποδεδειγμένης απώλειας των εισιτηρίων.(Βάσει συγκεκριμένης διαδικασίας).
Ακύρωση 75%: Σε περίπτωση ακύρωσης έως και 7 ημέρες πριν την αναχώρηση.

Ακύρωση 50%: Σε περίπτωση ακύρωσης έως 12 ώρες πριν από την ώρα αναχώρησης.

Τα εκπτωτικά εισιτήρια ECONOMY Discount (ECD): που παρέχονται για περιορισμένο αριθμώ θέσεων σε κάθε δρομολόγιο από και προς Πειραιά, δεν ακυρώνονται. Μπορούν όμως να μετατραπούν σε ανοικτής ημερομηνίας (σύμφωνα με την ακυρωτική πολιτική) ή να μεταφερθούν για άλλη ημερομηνία. Σε περίπτωση που δεν υπάρχουν διαθέσιμες θέσεις σε εισιτήρια προσφοράς θα πρέπει να καταβληθεί και η διαφορά στην αξία.

Open Εισιτήρια

4 ώρες πριν την αναχώρηση του δρομολογίου.
 
Εισιτήρια τα οποία έχουν γίνει open μπορούν να αντικατασταθούν μέχρι ένα χρoνο μετά από την ημερομηνία έκδοσης τους και μόνο για μία φορά. Για τα open που αντικαθίστανται με εισιτήρια μικρότερης αξίας δεν επιστρέφεται διαφορά.

Για εισιτήρια που έχουν εκδοθεί ηλεκτρονικά μέσω διαδικτύου για να γίνει ακύρωση ή να γίνουν ανοικτά, προ απόπλου έγγραφη ειδοποίηση της εταιρείας μέσω mail ή fax .
 
*Τα εισιτήρια που είναι group δεν γίνονται open και δεν ακυρώνονται.

Απώλεια Εισιτηρίων:
 

Σε περίπτωση απώλειας των εισιτηρίων, η εταιρεία πρέπει να ενημερωθεί οπωσδήποτε προ απόπλου του Πλοίου, είτε τηλεφωνικά ή e-mail, ενώ θα πρέπει να συμπληρωθεί και υπεύθυνη δήλωση του επιβάτη για την απώλεια.
Σε κάθε περίπτωση, για την επιβίβαση στο πλοίο, θα πρέπει να εκδοθούν νέα εισιτήρια και να καταβληθεί το αντίτιμο.

Μετά την παρέλευση 30 ημερών από το ταξίδι και μετά από σχετικό έλεγχο στα αρχεία της εταιρείας, η AEGEAN SPEED LINES θα αποζημιώσει τον επιβάτη με επιστροφή ολόκληρου του αντιτίμου του εισιτηρίου.

Η παραπάνω διαδικασία δεν ισχύει εάν η εταιρεία ενημερωθεί μετά τον απόπλου του πλοίου, περίπτωση κατά την οποίαν ουδεμία ευθύνη αναγνωρίζεται από την εταιρεία.

ΑΣΥΝΟΔΕΥΤΟ ΑΝΗΛΙΚΟ ΠΑΙΔΙ


Θα πρέπει ο γονέας να μεταβεί στο κεντρικό πρακτορείο της ακτοπλοικής στον Πειραιά και να συμπληρώσει και να υπογράψει τη φόρμα ασυνόδευτου ανηλίκου (στην οποία καταχωρούνται στοιχεία γονέα που παραδίδει-παραλαμβάνει άλλα και του παιδιού) 1-2 ώρες πριν την αναχώρηση.