Αρχική Σελίδα > Ακτοπλοϊκά εισιτήρια > Ακτοπλοϊκές Εταιρείες > ANEK-SUPERFAST > Ακυρωτική και Εκπτωτική Πολιτική

Ακυρωτική και Εκπτωτική Πολιτική - ANEK-SUPERFAST

ANEK-SUPERFAST
ΠΕΙΡΑΙΑΣ-ΗΡΑΚΛΕΙΟ & ΠΕΙΡΑΙΑΣ-ΧΑΝΙΑ

ΠΡΟΘΕΣΜΙΕΣ ΕΚΔΟΣΗΣ ΕΙΣΙΤΗΡΙΩΝ

Οι προθεσμίες για έκδοση εισιτηρίων την περίοδο υψηλής κίνησης, όπως καθορίζονται αυτόματα από το πρόγραμμα κρατήσεων, έχουν ως ακολούθως:

ΥΨΗΛΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ: 15/12/17-07/01/18, 16/02/18, 19/02/18, 30/03/18-15/04/18, 25/05/18, 28/05/18 & 29/06/17-02/09/18 Για όλες τις κρατήσεις που γίνονται:
Α. Έως 31 ημέρες πριν από το ταξίδι
Έκδοση εισιτηρίων 15 ημέρες από την ημερομηνία κράτησης.

Β. Από 30 έως και 10 ημέρες πριν από το ταξίδι
Έκδοση εισιτηρίων 7 ημέρες από την ημερομηνία κράτησης.

Γ. Από 9 έως 4 ημέρες πριν από το ταξίδι
Έκδοση εισιτηρίων 3 ημέρες από την ημερομηνία αναχώρησης.

Δ. Από 3 ημέρες έως και την ημέρα αναχώρησης
Ισχύει η διαδικασία της κράτησης με ταυτόχρονη έκδοση των εισιτηρίων.

 

ΧΑΜΗΛΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ (όλες οι υπόλοιπες ημερομηνίες)
Α. Έως και 10 ημέρες πριν από το ταξίδι

Έκδοση εισιτηρίων 7 ημέρες από την ημερομηνία κράτησης.

Β. Από 9 έως 4 ημέρες πριν από το ταξίδι
Έκδοση εισιτηρίων 3 ημέρες από την ημερομηνία κράτησης.

Γ. Από 3 ημέρες έως και την ημέρα αναχώρησης
Ισχύει η διαδικασία της κράτησης με ταυτόχρονη έκδοση των εισιτηρίων.

ΑΚΥΡΩΣΕΙΣ ΕΙΣΙΤΗΡΙΩΝ & ΕΙΣΙΤΗΡΙΑ ΟΡΕΝ

Για τα εισιτήρια (εκτός των group), τα οποία εκδίδονται μέσω BTS, είναι δυνατόν να γίνονται ακυρώσεις με ταυτόχρονη χρέωση των ακυρωτικών ή να μετατρέπονται σε ΟΡΕΝ σύμφωνα με τα ακόλουθα:

ΥΨΗΛΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ: 15/12/17-07/01/18, 16/02/18, 19/02/18, 30/03/18-15/04/18, 25/05/18, 28/05/18 & 29/06/17-02/09/18

 • Έως και 14 ημέρες πριν την αναχώρηση: τα εισιτήρια ακυρώνονται χωρίς ακυρωτικά ή μετατρέπονται σε ανοικτής ημερομηνίας ή για άλλη ημερομηνία.
 • Από 13 έως και 7 ημέρες πριν την αναχώρηση: παρακρατούνται 25% ακυρωτικά ή εναλλακτικά μετατρέπονται σε ανοικτής ημερομηνίας ή για άλλη ημερομηνία.
 • Από 6 ημέρες έως και 2 ώρες πριν την αναχώρηση: παρακρατούνται 50% ακυρωτικά  ή εναλλακτικά μετατρέπονται σε ανοικτής ημερομηνίας ή για άλλη ημερομηνία.
 • 2 ώρες πριν και έως την αναχώρηση: παρακρατούνται 50% ακυρωτικά, τα εισιτήρια δεν μετατρέπονται σε ανοικτής ημερομηνίας, ενώ η αλλαγή της ημερομηνίας δεν είναι δυνατή.
 • Μετά την αναχώρηση: τα εισιτήρια δεν ακυρώνονται και δεν μετατρέπονται σε ανοικτής ημερομηνίας, ενώ η αλλαγή της ημερομηνίας δεν είναι δυνατή.

ΧΑΜΗΛΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ: όλες οι υπόλοιπες ημερομηνίες

 • Έως και 1 ώρα πριν την αναχώρηση: Τα εισιτήρια ακυρώνονται χωρίς ακυρωτικά ή μετατρέπονται σε ανοικτής ημερομηνίας ή για άλλη ημερομηνία.
 • 1 ώρα πριν την αναχώρηση και έως την αναχώρηση: Παρακρατούνται 50% ακυρωτικά και δεν μετατρέπονται σε ανοικτής ημερομηνίας ή για άλλη ημερομηνία.
 • Μετά την αναχώρηση: Τα εισιτήρια δεν ακυρώνονται και δεν μετατρέπονται σε ανοικτής ημερομηνίας, ενώ η αλλαγή της ημερομηνίας δεν είναι δυνατή.
ΕΙΣΙΤΗΡΙΑ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑΣ: Τα εισιτήρια ανοικτής ημερομηνίας ακυρώνονται χωρίς ακυρωτικά μόνο εφόσον έχουν εκδοθεί εξαρχής σαν ανοικτής ημερομηνίας. Όταν έχουν μετατραπεί σε ανοικτής ημερομηνίας λαμβάνεται ως ημερομηνία ακύρωσης η ημερομηνία που έγινε το εισιτήριο ανοικτό και η όποια επιστροφή χρημάτων γίνεται σε συσχετισμό με την αρχική ημερομηνία ταξιδίου.

ΠΡΟΣΟΧΗ
Σε κάθε περίπτωση το Σύστημα θα ενημερώνει για το ακριβές ποσό που πρέπει να επιστραφεί στον πελάτη σας.
Μετά την αναχώρηση δεν ακυρώνονται εισιτήρια.

ΠΕΙΡΑΙΑΣ-ΗΡΑΚΛΕΙΟ & ΠΕΙΡΑΙΑΣ-ΧΑΝΙΑ

ΕΚΠΤΩΣΕΙΣ GROUP 2018


ΓΡΑΜΜΗ

ΕΚΠΤΩΣΗ

ΘΕΣΗ

 

ΠΕΙΡΑΙΑΣ - ΗΡΑΚΛΕΙΟ

 

30%

Οικονομική ή
Αριθμημένα Καθίσματα ή Kαμπίνες

 

ΠΕΙΡΑΙΑΣ - ΧΑΝΙΑ

 

30%

Οικονομική ή
Αριθμημένα Καθίσματα ή Kαμπίνες

 • Κατά τη θερινή περίοδο 29/06/18-02/09/18, οι εκπτώσεις στις καμπίνες δίνονται βάσει της διαθεσιμότητας κατά τη στιγμή της αίτησης κράτησης.
ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ
 1. Στις τιμές των group δίδεται προμήθεια 7% επί του καθαρού ναύλου.

 2. Group θεωρείται κάθε ομάδα 23 τουλάχιστον ατόμων που ταξιδεύουν την ίδια ημερομηνία και ώρα αναχώρησης.

 3. Για Group από 16-22 άτομα, οι εκπτώσεις δίνονται κατόπιν συνεννόησης.

 4. Λεωφορεία: Για τα λεωφορεία χορηγείται το ποσοστό έκπτωσης που ισχύει για τους επιβάτες.

 5. Ο οδηγός του λεωφορείου και ο αρχηγός του Group ταξιδεύουν ΔΩΡΕΑΝ.

 6. Στον οδηγό του λεωφορείου και στον αρχηγό παρέχεται δωρεάν γεύμα.

 7. Για κάθε 23 επιβάτες χορηγείται 1 άτομο ΔΩΡΕΑΝ.

 8. Οι εκπτώσεις χορηγούνται ανάλογα με τη διαθεσιμότητα, μετά από έγγραφο αίτημά σας.

ΠΕΙΡΑΙΑΣ-ΗΡΑΚΛΕΙΟ & ΠΕΙΡΑΙΑΣ-ΧΑΝΙΑ

ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΕΚΠΤΩΣΕΙΣ

ΙΣΧΥΟΥΝ ΑΠΟ 14/07/17


ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΕΠΙΒΑΤΩΝ

ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΚΠΤΩΣΗΣ

ΚΩΔΙΚΟΣ FORTH-crs

ΕΚΠΤΩΣΗ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ ΕΠΙΒΑΤΩΝ

ΧΑΝΙΑ         20% σε όλες τις Θέσεις

Η έκπτωση υπολογίζεται αυτόματα από το σύστημα κρατήσεων

ΗΡΑΚΛΕΙΟ 30% σε όλες τις Θέσεις

ΑΝΑΠΗΡΟΙ ΠΟΛΕΜΟΥ

50% σε όλες τις Θέσεις

ANP (ΑΝΑΠΗΡΟΣ ΠΟΛΕΜΟΥ)

ΣΥΝΟΔΟΙ ΑΝΑΠΗΡΩΝ ΠΟΛΕΜΟΥ

50% σε όλες τις Θέσεις και εφόσον συνοδεύουν Ανάπηρο Πολέμου

SYAN
(ΣΥΝΟΔΟΙ ΑΝΑΠΗΡΩΝ)

ΕΙΔΙΚΗ ΕΚΠΤΩΣΗ
Άτομα με Ειδικές Ανάγκες
με ποσοστό αναπηρίας 80% και άνω & Συνοδοί αυτών

 

50% σε όλες τις Θέσεις

 

ΑΜΕΑ
(ΕΙΔΙΚΗ ΕΚΠΤΩΣΗ)

ΤΥΦΛΟΙ & ΣΥΝΟΔΟΙ ΤΥΦΛΩΝ

 

ΠΟΛΥΤΕΚΝΟΙ

50% σε Οικονομική Θέση & Αριθμημένα Καθίσματα
30% σε Καμπίνα, εκτός από Καμπίνες LUX

 

POL (ΠΟΛΥΤΕΚΝΟΣ)

ΤΡΙΤΕΚΝΟΙ

30% σε όλες τις Θέσεις,
εκτός από Καμπίνες LUX

TRIT (ΤΡΙΤΕΚΝΟΣ)

ΝΑΤ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΙ
(ισχύει και για τον/την σύζυγο του συνταξιούχου)

30% σε όλες τις Θέσεις,
εκτός από Καμπίνες LUX

 

ΝΑΤ (ΝΑΤ)

ΦΟΙΤΗΤΕΣ
(εκτόςΠανεπιστημίων Εξωτερικού)

50% σε όλες τις Θέσεις,
εκτός από Καμπίνες LUX

STU (ΦΟΙΤΗΤΙΚΟ)

ΚΑΤΟΧΟΙ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΦΟΙΤΗΤΙΚΗΣ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ ISIC
(ισχύει και για Πανεπιστήμια Εξωτερικού & Ιδιωτικές Σχολές)

 

50% σε όλες τις Θέσεις,
εκτός από Καμπίνες LUX

 

STU (ΦΟΙΤΗΤΙΚΟ)

ΟΠΛΙΤΕΣ

50% σε όλες τις Θέσεις,
εκτός από Καμπίνες LUX & Α2

STR (ΟΠΛΙΤΕΣ)

ΠΑΙΔΙΑ έως 5 ετών

100% σε Οικονομική Θέση

ΙΝ στον ΤΥΠΟ ΕΠΙΒΑΤΗ

ΠΑΙΔΙΑ από 5 έως 10 ετών

50% σε όλες τις Θέσεις

CH στον ΤΥΠΟ ΕΠΙΒΑΤΗ

Στα 4 άτομα σε 4κλινη Καμπίνα το 4ο ταξιδεύει ΔΩΡΕΑΝ

 • Η έκπτωση ισχύει σε 4κλινη Καμπίνα εξωτερική & εσωτερική (Α4 & ΑΒ4).
 • Απαραίτητη προϋπόθεση είναι, να ταξιδέψουν τα 4 άτομα στην ίδια Καμπίνα, με τον ίδιο Κωδικό Κράτησης και τα δύο εισιτήρια να είναι ολόκληρα.
 • Στην περίπτωση που οι υπόλοιποι επιβάτες δικαιούνται έκπτωση, το Δωρεάν εισιτήριο χορηγείται στον επιβάτη με την μεγαλύτερη έκπτωση. Εάν ένας επιβάτης δικαιούται έκπτωση, το Δωρεάν εισιτήριο χορηγείται σ’αυτόν.
 • Επίσης, ισχύει και η έκπτωση επιστροφής 20%, στα ακέραια εισιτήρια.


ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΟΧΗΜΑΤΩΝ

ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΚΠΤΩΣΗΣ

ΚΩΔΙΚΟΣ FORTH-crs

ΕΚΠΤΩΣΗ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ
(σε όλα τα οχήματα, εκτός Λεωφορείων & Φορτηγών)

ΧΑΝΙΑ         20%

Η έκπτωση υπολογίζεται αυτόματα από το σύστημα κρατήσεων

ΗΡΑΚΛΕΙΟ 30%

ΙΧ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΑ ΑΝΑΠΗΡΩΝ

50%

AMCAR (ΕΙΔΙΚΗ ΕΚΠΤΩΣΗ)

ΙΧ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΑ & ΜΟΤΟ ΠΟΛΥΤΕΚΝΩΝ – ΤΡΙΤΕΚΝΩΝ

20%

POLVE (ΠΟΛΥΤΕΚΝΟΙ)
TRIIX (ΤΡΙΤΕΚΝΟΣ ΙΧ)

ΙΧ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΑ & MOTO ΦΟΙΤΗΤΩΝ & ΚΑΤΟΧΩΝ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΦΟΙΤΗΤΙΚΗΣ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ ISIC

20%

STM (ΦΟΙΤΗΤΙΚΟ)ΠΕΙΡΑΙΑΣ-ΗΡΑΚΛΕΙΟ & ΠΕΙΡΑΙΑΣ-ΧΑΝΙΑ

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΕΚΠΤΩΣΕΩΝ


Δε θα γίνονται αποδεκτές οι κάτωθι Εμπορικές Εκπτώσεις χωρίς την προσκόμιση των εξής απαραίτητων δικαιολογητικών:

1. ΑΝΑΠΗΡΟΙ ΠΟΛΕΜΟΥ (έκπτωση 50% σε όλες τις Θέσεις και τα ΙΧ αυτοκίνητα)

ΕΙΔΙΚΗ ΕΚΠΤΩΣΗ - ΑΤΟΜΑ ΜΕ ΕΙΔΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ (Α.Μ.Ε.Α.) ΜΕ ΠΟΣΟΣΤΟ ΑΝΑΠΗΡΙΑΣ
80% ΚΑΙ ΑΝΩ, ΤΥΦΛΟΙ (έκπτωση 50% σε όλες τις Θέσεις και τα ΙΧ αυτοκίνητα)
Απόφαση των αρμόδιων Υγειονομικών Επιτροπών του Κέντρου Πιστοποίησης Αναπηρίας (ΚΕ.Π.Α.) ή των Υγειονομικών Επιτροπών της αρμόδιας Διοικητικής Αρχής ή Ασφαλιστικού Φορέα. Η έκπτωση θα χορηγείται μέχρι την ημερομηνία λήξης της ισχύος των ανωτέρω δικαιολογητικών.
Για τα ΙΧ αυτοκίνητα είναι απαραίτητο να φέρουν ειδικές πινακίδες Αναπήρων Πολέμου ή Δελτίο Στάθμευσης Οχημάτων των Ατόμων με Αναπηρίες (ΔΕΛΤΙΟ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ «ΑΜΑ»).

2. ΣΥΝΟΔΟΙ ΑΝΑΠΗΡΩΝ ΠΟΛΕΜΟΥ (έκπτωση 50% σε όλες τις Θέσεις)
ΣΥΝΟΔΟΙ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΕΙΔΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ (Α.Μ.Ε.Α.) & ΤΥΦΛΩΝ (έκπτωση 50% σε όλες τις
Θέσεις)
Οι Συνοδοί Αναπήρων Πολέμου και Α.Μ.Ε.Α., δικαιούνται την αντίστοιχη έκπτωση, εφόσον συνοδεύουν δικαιούχο, ο οποίος είναι ανάπηρος πολέμου ή άτομο με παραπληγία-τετραπληγία, τύφλωση, νοητική αναπηρία, αυτισμό και σύνδρομο Down.

3. ΠΟΛΥΤΕΚΝΟΙ [έκπτωση 50% σε Οικονομική Θέση & Αριθμημένα Καθίσματα, 30% σε Καμπίνα (εκτός από Καμπίνες LUX ) και 20% στα ΙΧ αυτοκίνητα & ΜΟΤΟ]
Ειδική Ταυτότητα Πολυτέκνου, η οποία έχει εκδοθεί από την Πανελλήνια Ένωση Πολυτέκνων.

4. ΤΡΙΤΕΚΝΟΙ (έκπτωση 30% σε όλες τις Θέσεις, εκτός από Καμπίνες LUX και 20% στα ΙΧ αυτοκίνητα & ΜΟΤΟ) (για τα παιδιά ισχύει έως και το 25ο έτος της ηλικίας τους)
Ταυτότητα Συλλόγου Τριτέκνων ή Πιστοποιητικό Οικογενειακής Κατάστασης.

5. Ν.Α.Τ. ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΙ (έκπτωση 30% σε όλες τις Θέσεις, εκτός από Καμπίνες LUX)

Αποδεικτικό Συνταξιοδοτικό Έντυπο της ιδιότητάς τους. Η έκπτωση ισχύει και για τον/την σύζυγο του Συνταξιούχου Ναυτικού.

6. ΦΟΙΤΗΤΕΣ – ΣΠΟΥΔΑΣΤΕΣ [έκπτωση 50% σε όλες τις Θέσεις (εκτός από Καμπίνες LUX) και 20% στα ΙΧ αυτοκίνητα & ΜΟΤΟ]
α) Φοιτητική Ταυτότητα. β) Για τους σπουδαστές των Ακαδημιών Εμπορικού Ναυτικού (Α.Ε.Ν.) και Κ.Ε.Σ.Ε.Ν., Δελτίο Σπουδαστικής Ιδιότητας.
Η έκπτωση ισχύει για τους Φοιτητές-Σπουδαστές των Α.Ε.Ι., Τ.Ε.Ι., ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ, ΑΚΑΔΗΜΙΩΝ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ (Α.Ε.Ν.) και Κ.Ε.Σ.Ε.Ν. ΔΕΝ ΙΣΧΥΕΙ: για φοιτητές
Στρατιωτικών Σχολών, Σχολών Αξιωματικών & Αστυφυλάκων της Ελληνικής Αστυνομίας, Πανεπιστημίων Εξωτερικού και Ιδιωτικών Σχολών.

7. ΚΑΤΟΧΟΙ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΦΟΙΤΗΤΙΚΗΣ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ ISIC [έκπτωση 50% σε όλες τις Θέσεις (εκτός από Καμπίνες LUX) και 20% στα ΙΧ αυτοκίνητα & ΜΟΤΟ]
Επίδειξη της Διεθνούς Φοιτητικής Ταυτότητας ISIC. Η έκπτωση ισχύει για τους φοιτητές/σπουδαστές, που είναι κάτοχοι της Διεθνούς Φοιτητικής Ταυτότητας ISIC, συμπεριλαμβανομένων των Πανεπιστημίων Εξωτερικού και των Ιδιωτικών Σχολών.

8. ΟΠΛΙΤΕΣ (έκπτωση 50% σε όλες τις Θέσεις, εκτός από Καμπίνες LUX & A2)
Στρατιωτική Ταυτότητα.

ΠΡΟΣΟΧΗ:
 • Οι εκπτώσεις δεν είναι αθροιστικές. Σε κάθε περίπτωση χορηγείται μία έκπτωση, η μεγαλύτερη σε ποσοστό.
 • Οι δικαιούχοι των ανωτέρω εκπτώσεων οφείλουν να επιδεικνύουν τα απαραίτητα δικαιολογητικά τόσο κατά την έκδοση των εισιτηρίων όσο και κατά την επιβίβασή τους στο πλοίο.

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΤΑΞΙΔΙΟΥ
01/11/17


1. ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΠΙΒΑΙΝΟΝΤΩΝ
Σύμφωνα με την Κοινοτική Οδηγία 98/41 είναι υποχρεωτική, για λόγους ασφαλείας, η ονομαστική καταγραφή των επιβαινόντων σε κάθε δρομολόγιο.
Για να είναι δυνατή η καταγραφή, τα εισιτήρια εκδίδονται ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΑ και συγκεκριμένα πρέπει να αναγράφονται:
- ΤΟ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΤΟΥ ΕΠΙΒΑΤΗ
- ΤΟ ΦΥΛΟ: ΑΝΔΡΑΣ/ΓΥΝΑΙΚΑ
- Η ΗΛΙΚΙΑ: ΕΝΗΛΙΚΟΣ-ΠΑΙΔΙ-ΒΡΕΦΟΣ
- Ο ΤΥΠΟΣ & Ο ΑΡΙΘΜΟΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΤΟΥ ΟΧΗΜΑΤΟΣ (εάν υπάρχει)


Εκτός από τα παραπάνω, πρέπει να δηλώνονται στο πρακτορείο έκδοσης τα άτομα που χρειάζονται ΕΙΔΙΚΗ ΦΡΟΝΤΙΔΑ.
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΕΠΙΒΑΤΗ: Συνιστούμε στους επιβάτες κατά την έκδοση των εισιτηρίων, να ενημερώνουν το πρακτορείο έκδοσης για τον αριθμό του τηλεφώνου τους (κατά προτίμηση κινητού) ούτως ώστε να ειδοποιούνται σε περίπτωση ανάγκης, π.χ. απαγόρευσης απόπλου λόγω καιρού κ.λ.π.
Ο επιβάτης οφείλει να ελέγχει κατά την παραλαβή του εισιτηρίου του την ορθότητα των αναγραφόμενων σε αυτό, στοιχείων και να μην το παραλαμβάνει σε περίπτωση λανθασμένης αναγραφής.
Η έκδοση εισιτηρίου πάνω στο πλοίο απαγορεύεται και συνεπώς, για την αποφυγή άσκοπης ταλαιπωρίας, οι επιβάτες πρέπει να προβαίνουν έγκαιρα σε κρατήσεις θέσεων και έκδοση εισιτηρίων.
Παιδιά έως 5 ετών: ταξιδεύουν δωρεάν, χωρίς δικαίωμα κλίνης ή καθίσματος και είναι υποχρεωτική η έκδοση εισιτηρίου με μηδενικό ναύλο. Όταν παρέχεται κλίνη ή κάθισμα, έχουν έκπτωση 50%, με απαραίτητη τη συνοδεία ενήλικα.

2. ΑΡΙΘΜΗΜΕΝΑ ΚΑΘΙΣΜΑΤΑ
Η χρήση τους επιτρέπεται στους κατόχους εισιτηρίων αριθμημένων καθισμάτων.

3. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΠΙΒΙΒΑΣΗΣ
Ο επιβάτης οφείλει:
α) να βρίσκεται στοv χώρο επιβίβασης του πλοίου μισή (1/2) ώρα πριν την αναχώρηση. β) να φέρει το όχημά του στοn χώρο αναμονής φόρτωσης μία (1) ώρα πριν τον απόπλου.
Ο οδηγός υποχρεούται να φορτώσει και να εκφορτώσει το όχημα του. Οι επιβάτες των οχημάτων υποχρεούνται να αποβιβάζονται από αυτά, πριν από τη φόρτωσή τους στο πλοίο. Η σειρά προτεραιότητας φόρτωσης των οχημάτων καθορίζεται από τους Κανονισμούς Λιμένα κάθε Λιμενικής Αρχής, στη περιοχή της οποίας γίνεται η φόρτωση.
Όλοι οι επιβάτες οφείλουν να είναι εφοδιασμένοι με τα απαραίτητα έγκυρα ταξιδιωτικά έγγραφα. Η Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να μην επιτρέψει την επιβίβαση σε επιβάτη χωρίς τα απαραίτητα αυτά ταξιδιωτικά έγγραφα. Εάν ο επιβάτης επιθυμεί να αποβιβασθεί πριν τον απόπλου του πλοίου, τότε υποχρεούται να το δηλώσει στο Λογιστήριο του πλοίου και να πάρει μαζί του τις αποσκευές και το όχημά του, εφόσον είναι εφικτό να μετακινηθεί από το χώρο στάθμευσης του πλοίου.

4. ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΕΚΔΟΣΗΣ ΕΙΣΙΤΗΡΙΩΝ
Τα εισιτήρια πρέπει να εκδίδονται μέσα στην προκαθορισμένη από την ημερομηνία κράτησης προθεσμία, για την οποία οι επιβάτες ενημερώνονται από τον ταξιδιωτικό τους πράκτορα. Σε αντίθετη περίπτωση η κράτηση ακυρώνεται αυτόματα.

5. ΕΙΣΙΤΗΡΙΑ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑΣ
Τα εισιτήρια ανοικτής ημερομηνίας δεν γίνονται αποδεκτά για επιβίβαση, εκτός εάν επιβεβαιωθεί η ημερομηνία αναχώρησης και εκδοθεί νέο εισιτήριο. Τα εισιτήρια ισχύουν για 1 χρόνο από την ημερομηνία έκδοσής τους. Σε περίπτωση που ο επιβάτης επιθυμεί να ταξιδέψει σε ημερομηνία με υψηλότερο τιμοκατάλογο από τον ναύλο που έχει καταβάλει, τότε οφείλει να πληρώσει τη διαφορά μεταξύ του τρέχοντος και του προπληρωμένου ναύλου. Οι επιβάτες με εισιτήρια ανοικτής ημερομηνίας οφείλουν να προβαίνουν εγκαίρως σε κράτηση θέσεως, διαφορετικά η Εταιρεία δεν φέρει ευθύνη εάν δεν υπάρχει προς διάθεση η επιθυμητή θέση.
Τα εισιτήρια ανοικτής ημερομηνίας ακυρώνονται χωρίς ακυρωτικά, μόνο εφόσον έχουν εκδοθεί εξαρχής σαν ανοικτής ημερομηνίας. Όταν έχουν μετατραπεί σε ανοικτής ημερομηνίας, ως ημερομηνία ακύρωσης λαμβάνεται η ημερομηνία που έγινε το εισιτήριο ανοικτό και η όποια επιστροφή χρημάτων γίνεται σε συσχετισμό με την αρχική ημερομηνία ταξιδίου.

6. ΑΛΛΑΓΕΣ - ΑΚΥΡΩΣΕΙΣ ΕΙΣΙΤΗΡΙΩΝ
Τα εισιτήρια ακυρώνονται μόνο από τα πρακτορεία έκδοσης.
Τα εισιτήρια δεν είναι δυνατόν να ακυρωθούν τηλεφωνικά. Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να παραδώσουν τα εισιτήρια στο πρακτορείο έκδοσης.
Επιστροφή χρημάτων στα ακυρωμένα εισιτήρια γίνεται από το πρακτορείο έκδοσης, έως και 1 χρόνο από την ημερομηνία ακύρωσης των εισιτηρίων.
Τα εισιτήρια μπορούν να μετατραπούν τηλεφωνικά σε ανοικτής ημερομηνίας.
Μπορεί να γίνει τηλεφωνικά αλλαγή ημερομηνίας ταξιδίου. Στην περίπτωση αυτή ο επιβάτης θα πρέπει να παραλάβει το νέο εισιτήριό του, πριν την επιβίβαση στο πλοίο, από τα εκδοτήρια της εταιρείας στο λιμάνι.

ΓΙΑ ΑΚΥΡΩΣΕΙΣ ΕΙΣΙΤΗΡΙΩΝ επιστρέφεται η ακόλουθη αξία από την τιμή του εισιτηρίου, ανάλογα με τον χρόνο ακύρωσης πριν την αναχώρηση:

ΥΨΗΛΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ: 15/12/17-07/01/18, 16/02/18, 19/02/18, 30/03/18-15/04/18, 25/05/18, 28/05/18 & 29/06/17-02/09/18

Έως και 14 ημέρες πριν την αναχώρηση: τα εισιτήρια ακυρώνονται χωρίς ακυρωτικά ή μετατρέπονται σε ανοικτής ημερομηνίας ή για άλλη ημερομηνία.
Από 13 έως και 7 ημέρες πριν την αναχώρηση: παρακρατούνται 25% ακυρωτικά ή εναλλακτικά μετατρέπονται σε ανοικτής ημερομηνίας ή για άλλη ημερομηνία.
Από 6 ημέρες έως και 2 ώρες πριν την αναχώρηση: παρακρατούνται 50% ακυρωτικά ή εναλλακτικά μετατρέπονται σε ανοικτής ημερομηνίας ή για άλλη ημερομηνία.
2 ώρες πριν και έως την αναχώρηση: παρακρατούνται 50% ακυρωτικά, τα εισιτήρια δεν μετατρέπονται σε ανοικτής ημερομηνίας, ενώ η αλλαγή της ημερομηνίας δεν είναι δυνατή.
Μετά την αναχώρηση: τα εισιτήρια δεν ακυρώνονται και δεν μετατρέπονται σε ανοικτής ημερομηνίας, ενώ η αλλαγή της ημερομηνίας δεν είναι δυνατή.

ΧΑΜΗΛΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ: όλες οι υπόλοιπες ημερομηνίες

Έως και 1 ώρα πριν την αναχώρηση: Τα εισιτήρια ακυρώνονται χωρίς ακυρωτικά ή μετατρέπονται σε ανοικτής ημερομηνίας ή για άλλη ημερομηνία.
1 ώρα πριν την αναχώρηση και έως την αναχώρηση: Παρακρατούνται 50% ακυρωτικά και δεν μετατρέπονται σε ανοικτής ημερομηνίας ή για άλλη ημερομηνία.
Μετά την αναχώρηση: Τα εισιτήρια δεν ακυρώνονται και δεν μετατρέπονται σε ανοικτής ημερομηνίας, ενώ η αλλαγή της ημερομηνίας δεν είναι δυνατή.

7. ΚΑΘΥΣΤΕΡΗΣΗ Ή ΜΑΤΑΙΩΣΗ ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΟΥ ΓΙΑ ΛΟΓΟΥΣ ΑΝΩΤΕΡΑΣ ΒΙΑΣ (π.χ. ΚΑΚΕΣ ΚΑΙΡΙΚΕΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ)
ΚΑΘΥΣΤΕΡΗΣΗ ΑΠΟΠΛΟΥ:

Οι επιβάτες και τα οχήματα μπορούν να επιβιβασθούν χωρίς να αλλάξουν τα εισιτήριά τους.
ΜΑΤΑΙΩΣΗ ΤΑΞΙΔΙΟΥ:
Τα εισιτήρια της αναχώρησης που ματαιώθηκε δεν ισχύουν για επιβίβαση και πρέπει να αλλαχθούν για την επόμενη προγραμματισμένη αναχώρηση, στην οποία υπάρχει διαθεσιμότητα θέσεων, με έκδοση νέου εισιτηρίου.
ΠΡΟΣΟΧΗ:
Στις περιπτώσεις που καθυστερεί ή ματαιώνεται το δρομολόγιο για λόγους ανωτέρας βίας (π.χ. κακές καιρικές συνθήκες), οι επιβάτες παρακαλούνται να επικοινωνούν με τα Κεντρικά ή Λιμενικά Γραφεία, για να ενημερώνονται σχετικά με τη νέα ώρα αναχώρησης του πλοίου.

8. ΑΠΩΛΕΙΑ ΕΙΣΙΤΗΡΙΟΥ
Σε περίπτωση απώλειας εισιτηρίου:
α) για να μπορέσει να ταξιδέψει ο επιβάτης θα πρέπει να αγοράσει νέο εισιτήριο.
β) πρέπει πριν τον προγραμματισμένο απόπλου να δηλωθεί εγγράφως στα Κεντρικά ή Λιμενικά Γραφεία της Εταιρείας η απώλεια του εισιτηρίου, αναφέροντας την ημερομηνία του ταξιδίου, τη διαδρομή, καθώς και τον αριθμό του εισιτηρίου που αγοράστηκε. Κατόπιν ελέγχου στα αρχεία της εταιρείας και εφόσον προκύψει ότι το απολεσθέν εισιτήριο δεν χρησιμοποιήθηκε ή δεν αντικαταστάθηκε, εντός ενός (1) μήνα από την ημερομηνία ταξιδίου, ο επιβάτης δικαιούται δωρεάν εισιτήριο ίσης αξίας με το απολεσθέν.

9. ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΑ
Ως ώρα άφιξης αναφέρεται η ώρα προσέγγισης του πλοίου στην είσοδο του λιμανιού. Η πλοιοκτήτρια εταιρεία δεν ευθύνεται για τυχόν καθυστέρηση ή ακύρωση του δρομολογίου, παρέκκλιση και μη τήρηση κανονικής πορείας, που οφείλονται σε ευθύνες τρίτων, κακές καιρικές συνθήκες ή εντολές του αρμόδιου Υπουργείου, των Λιμενικών Αρχών ή σε λόγους ανωτέρας βίας. Η πλοιοκτήτρια εταιρεία έχει το δικαίωμα, μετά από έγκριση του αρμόδιου Υπουργείου, να αντικαταστήσει το πλοίο, για το οποίο εκδόθηκε εισιτήριο, με άλλο πλοίο, όπως επίσης και να τροποποιήσει το πρόγραμμα δρομολογίων. Τα δρομολόγια υπόκεινται σε αλλαγές που γνωστοποιούνται μέσω της επίσημης ιστοσελίδας της εταιρείας και μέσω ενημέρωσης σε όλα τα συνεργαζόμενα πρακτορεία.

10. ΝΑΥΛΟΙ – ΕΚΠΤΩΣΕΙΣ
Οι τιμές των εισιτηρίων συμπεριλαμβάνουν τη θαλάσσια μεταφορά και τα Λιμενικά Τέλη. Στον ναύλο δεν περιλαμβάνεται αντίτιμο τροφοδοσίας. Η εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιήσει τους ναύλους. Οι ειδικές εκπτώσεις-προσφορές δεν είναι αθροιστικές. Εφόσον ο επιβάτης δικαιούται περισσότερες από μία εκπτώσεις, τότε εφαρμόζεται μόνο η μεγαλύτερη έκπτωση. Ο επιβάτης που δικαιούται κάποια ειδική έκπτωση, οφείλει να το δηλώσει πριν την έκδοση του εισιτηρίου, επιδεικνύοντας τα προβλεπόμενα δικαιολογητικά, καθώς και κατά την επιβίβασή του στο πλοίο. Μετά την πραγματοποίηση του ταξιδίου, ουδεμία επιστροφή ναύλου πραγματοποιείται. Για την μεταφορά ομάδων επιβατών (group), λεωφορείων και ασυνόδευτων αυτοκινήτων, οι τιμές θα διαμορφώνονται κατόπιν ειδικής συμφωνίας με την εταιρεία.

11. ΑΠΟΣΚΕΥΕΣ – ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΕΙΔΗ – ΤΙΜΑΛΦΗ
Οι αποσκευές πρέπει να τοποθετούνται σε ειδικά σημεία του πλοίου, σύμφωνα με τις υποδείξεις του πληρώματος. Ο επιβάτης δικαιούται να μεταφέρει χειραποσκευές βάρους μέχρι 50 κιλών ή 1 κυβικό μέτρο. Οι αποσκευές δεν πρέπει να περιέχουν αντικείμενα αξίας. Τα αντικείμενα αξίας μπορούν να παραδίδονται στους υπεύθυνους Αξιωματικούς του πλοίου προς φύλαξη. Ο μεταφορέας ευθύνεται για τη φθορά ή απώλεια των αποσκευών εντός του πλοίου, μόνο εφόσον αυτές παραδίδονται για φύλαξη και εκδίδεται σχετική απόδειξη. Ο μεταφορέας δεν ευθύνεται για απώλεια χρημάτων, πολύτιμων ειδών ή αποσκευών στους κοινόχρηστους χώρους του πλοίου, στα οχήματα ή στις καμπίνες. Η απώλεια δηλώνεται στη Reception του πλοίου ή στο Τμήμα Εξυπηρέτησης Πελατών.

12. ΑΤΟΜΑ ΜΕ ΕΙΔΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ
Τα πλοία μας διαθέτουν ειδικά διαμορφωμένες καμπίνες για την καλύτερη εξυπηρέτηση των επιβατών με ειδικές ανάγκες. Λόγω του περιορισμένου αριθμού καμπινών, είναι απαραίτητη η έγκυρη κράτηση στα Λιμενικά Γραφεία της εταιρείας.

13. ΧΩΡΟΙ ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΓΙΑ ΚΑΤΟΙΚΙΔΙΑ
Τα πλοία διαθέτουν ειδικές καμπίνες αλλά και ειδικούς χώρους διαμονής κατοικίδιων στα καταστρώματα του πλοίου (κλωβοί φύλαξης). Ο αριθμός των καμπινών αυτών είναι περιορισμένος, γι’ αυτό και είναι απαραίτητη η έγκαιρη κράτηση θέσης. Για λόγους υγιεινής, απαγορεύεται η παραμονή των κατοικίδιων σε άλλες καμπίνες (εκτός των ειδικών), στα μπαρ, τα εστιατόρια και τους εσωτερικούς χώρους του πλοίου. Εφόσον κυκλοφορούν (πάντα με λουρί και συνοδό), θα πρέπει να φορούν υποχρεωτικά φίμωτρο.
Οι επιβάτες που ταξιδεύουν με κατοικίδιο, πρέπει να έχουν πάντα μαζί τους το πρόσφατα ενημερωμένο βιβλιάριο υγείας του και είναι υπεύθυνοι για τη φροντίδα, την ασφάλεια, την υγιεινή του και την τήρηση των κανόνων που ισχύουν, καθώς και για τις τυχόν σωματικές και υλικές βλάβες που αυτά μπορεί να προκαλέσουν σε τρίτους. Τα πλοία παρέχουν ειδικό χώρο για την καθημερινή υγιεινή των κατοικίδιων. Ασυνόδευτα κατοικίδια δεν γίνονται δεκτά.

14. ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΣΤΟ ΠΛΟΙΟ
Ο επιβάτης υποχρεούται να συμμορφώνεται στις οδηγίες των αρμόδιων προσώπων του πλοίου, που σχετίζονται με την ησυχία, ευταξία, καθαριότητα και ασφάλεια του πλοίου. Ο επιβάτης υποχρεούται να συμμορφώνεται στους κανονισμούς του πλοίου, καθώς και στις οδηγίες του πλοιάρχου ή του προσωπικού του πλοίου. Θα απαγορεύεται η είσοδος στο πλοίο στα πρόσωπα τα οποία αρνούνται να συμμορφωθούν και θα αναφέρονται στις κατά τόπους Λιμενικές Αρχές.
Η εταιρεία και το πλοίο δεν φέρουν ευθύνη για ατυχήματα και απώλειες ή ζημιές πριν την επιβίβαση ή φόρτωση στο πλοίο και μετά την αποβίβαση ή εκφόρτωση από αυτό.
Απαγορεύεται η μεταφορά εκρηκτικών, εύφλεκτων, εμπρηστικών και γενικά επικίνδυνων υλών.

15. ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
Κάθε καμπίνα χαρακτηρίζεται και διατίθεται ως 1κλινη, 2κλινη, 3κλινη ή 4κλινη βάσει του αριθμού των επιβατών που τη χρησιμοποιούν και όχι βάσει του αριθμού των κλινών που διαθέτει ή τις πιθανές (έξτρα) παροχές που προσφέρει.
Οι επιβάτες μπορούν να χρησιμοποιούν ελεύθερα όλους τους κοινόχρηστους χώρους των πλοίων (bar, εστιατόρια, σαλόνια κ.λ.π.). Δεν επιτρέπεται ο ύπνος και το φαγητό στα σαλόνια και τους διαδρόμους του πλοίου.
Με βάση τον υπ’ αριθμ.3730 νόμο του Υπουργείου Υγείας, από την 1η Ιουλίου 2010, απαγορεύεται το κάπνισμα σε όλους τους κλειστούς χώρους του πλοίου. Οι επιβάτες μπορούν να καπνίζουν μόνο στους καθορισμένους χώρους των εξωτερικών ανοικτών καταστρωμάτων.
Το επίσημο νόμισμα εν πλω είναι το ΕΥΡΩ.
Για τα λοιπά δικαιώματα-υποχρεώσεις του επιβάτη, ισχύει ο Νόμος 3709/Φ.Ε.Κ.213/14-10-08, όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 35 του Νόμου 4150/2013 (Φ.Ε.Κ.102 Α' /29-04-2013).

Σε περίπτωση που δεν είναι εφικτός ο εντοπισμός μιας προσφοράς, επικοινωνείτε με το 11876, για άμεση τηλεφωνική εξυπηρέτηση.
Κλείστε τώρα ακτοπλοϊκά εισιτήρια από το Viva.gr. Δείτε επίσης όλες τις προσφορές ακτοπλοϊκών.
Επικοινωνία
ΚΑΛΕΣΤΕ

13855

(αστική χρέωση)
ή 211 770 0000
ΤΗΛΕΦΩΝΗΣΤΕ ΜΑΣ ΔΩΡΕΑΝLIVE SUPPORT