Αρχική Σελίδα > Ακτοπλοϊκά εισιτήρια > Ακτοπλοϊκές Εταιρείες > Goutos Lines > Ακυρωτική και Εκπτωτική Πολιτική

Ακυρωτική και Εκπτωτική Πολιτική - Goutos Lines

Goutos Lines
ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΤΑΞΙΔΙΟΥ

ΑΓΟΡΑ ΕΙΣΙΤΗΡΙΩΝ ΕΠΙΒΑΤΏΝ ΚΑΙ ΑΠΟΔΕΙΞΕΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ


Η αγορά εισιτηρίων επιβατών και αποδείξεων μεταφοράς οχημάτων μπορεί να διενεργηθεί με τους εξής τρόπους:

• από όλα τα συνεργαζόμενα με την Εταιρεία τουριστικά γραφεία, πρακτορεία ταξιδιών ή ναυτικά πρακτορεία.

• εισιτήρια που έχουν αγορασθεί μέσω της Ιστοσελίδας της Εταιρείας στο Διαδίκτυο παραλαμβάνονται από τα ναυτικά πρακτορεία στα οποία έγινε η κράτηση.

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΠΙΒΙΒΑΣEΙΣ

• Οι επιβάτες και τα οχήματα οφείλουν να βρίσκονται στο σημείο αναχώρησης τουλάχιστον μια ώρα προ απόπλου του πλοίου.

ΟΡΟΙ ΕΙΣΙΤΗΡΙΟΥ ΕΠΙΒΑΤΗ

• Κάθε εισιτήριο επιβάτη είναι ατομικό, δεν μεταβιβάζεται και ισχύει μόνο για την θέση, την ημερομηνία, την διαδρομή και το δρομολόγιο για το οποίο εκδόθηκε.

• Ο επιβάτης οφείλει να βρίσκεται στον χώρο επιβίβασης του πλοίου τουλάχιστον μια ώρα πριν την αναχώρηση. Σε περίπτωση προσέλευσης του επιβάτη μετά τον απόπλου, ο ναύλος δεν επιστρέφεται.

• Η πλοιοκτήτρια εταιρεία δεν ευθύνεται για τυχόν καθυστέρηση του δρομολογίου, παρέκκλιση και μη τήρηση κανονικής πορείας, που οφείλονται σε κακές καιρικές συνθήκες ή εντολές των Λιμενικών Αρχών ή σε λόγους ανωτέρας βίας.

• Απαγορεύεται οι επιβάτες να μεταφέρουν εκρηκτικές, εύφλεκτες, εμπρηστικές και γενικά επικίνδυνες ύλες.

• Οι επιβάτες οφείλουν να τηρούν τις κατά περίπτωση σχετικές Λιμενικές, Υγειονομικές και Τελωνειακές διατάξεις.

• Οι επιβάτες οφείλουν να συμμορφώνονται προς όλους τους κανονισμούς ασφαλείας κατά την επιβίβαση, την αποβίβαση και τον πλου, της δημόσιας τάξεως εντός του πλοίου και να τηρούν τους κανόνες υγιεινής. Οφείλουν επίσης να συμμορφώνονται προς κάθε εντολή του Πλοιάρχου ή οδηγία των μελών του πληρώματος κατά την διάρκεια του ταξιδιού.

Για κάθε παράπονο κατά την διάρκεια του ταξιδίου, οι επιβάτες πρέπει να απευθύνονται στον Πλοίαρχο ή στον Ύπαρχο του πλοίου και μετά το πέρας του ταξιδιού αρχικά στον εκδότη του εισιτηρίου ή στην Πλοιοκτήτρια Εταιρεία ή στις Λιμενικές Αρχές- Για τη διατύπωση τυχόν ερωτήσεων ή παρατηρήσεων, οι επιβάτες μπορούν να απευθύνονται στο Τμήμα Εξυπηρέτησης Πελατών της Εταιρείας στο τηλέφωνο 210 6135422.

ΟΡΟΙ ΑΠΟΔΕΙΞΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΟΧΗΜΑΤΟΣ

• Ο επιβάτης υποχρεούται να φέρει το όχημα στον χώρο αναμονής φόρτωσης μία (1) ώρα πριν τον απόπλου του πλοίου.

• Ο οδηγός υποχρεούται να φορτώσει και να εκφορτώσει το όχημά του.

• Οι επιβάτες των οχημάτων υποχρεούνται να αποβιβάζονται από αυτά πριν από την φόρτωσή τους στο πλοίο.

• Κατά την διάρκεια του ταξιδίου, οι αποσκευές μπορούν να παραμένουν μέσα στα οχήματα. Σε κάθε περίπτωση όμως οι οδηγοί και οι επιβάτες πρέπει να φέρουν μαζί τους αντικείμενα που θα χρειασθούν κατά την διάρκεια του ταξιδίου επειδή μετά την αναχώρηση του πλοίου απαγορεύεται η είσοδος στο χώρο των οχημάτων.

• Το Πλοίο και η Εταιρεία δεν ευθύνονται για τυχόν κλοπή ή απώλεια χρημάτων, αξιόγραφων και λοιπών τιμαλφών αντικειμένων εντός του πλοίου.

• Απαγορεύεται στους επιβάτες να μεταφέρουν εκρηκτικές, εύφλεκτες, εμπρηστικές και γενικά επικίνδυνες ύλες.

• Η σειρά προτεραιότητας φόρτωσης των οχημάτων καθορίζεται από του Κανονισμούς Λιμένα κάθε Λιμενικής Αρχής, στην περιοχή της οποίας γίνεται η φόρτωση.

ΑΚΥΡΩΣΕΙΣ ΕΙΣΙΤΗΡΙΩΝ

Εισιτήρια που ακυρώνονται μέχρι 48 ώρες πριν τον απόπλου του πλοίου, δεν έχουν ακυρωτικά.

Εισιτήρια που ακυρώνονται έως και 12 ώρες πριν το απόπλου του πλοίου (ακριβής ώρα), έχουν παρακράτηση 50%.

• Για ακυρώσεις που γίνονται σε χρόνο λιγότερο των 12 ωρών προ του απόπλου ΔΕΝ επιστρέφεται ο ναύλος.

• Τα εισιτήρια ακυρώνονται μόνο από το πρακτορείο έκδοσης. οι επιβάτες που επιθυμούν την ακύρωση των εισιτηρίων τους πρέπει να τα προσκομίσουν στο πρακτορείο έκδοσης.

• Δεν γίνονται τηλεφωνικές ακυρώσεις εισιτηρίων.

• Υπάρχει επιλογή αλλαγής εισιτηρίων σε εισιτήρια Ανοιχτής Ημερομηνίας (0pen-Date), ώστε αυτά να χρησιμοποιηθούν για άλλο ταξίδι.

• Εισιτήρια τα οποία έχουν μετατραπεί σε ανοικτής ημερομηνίας (0pen-Date) ακυρώνονται με 50% ακυρωτικά.

• Σε περιπτώσεις που προγραμματισμένο δρομολόγιο δεν πραγματοποιηθεί από υπαιτιότητα της Εταιρείας ή για λόγο ανωτέρας βίας (π.χ. απαγορευτικό απόπλου λόγω καιρικών συνθηκών), επιστρέφεται στον επιβάτη ολόκληρη η αξία του εισιτηρίου.

ΑΛΛΑΓΕΣ ΕΙΣΙΤΗΡΙΩΝ

• Αλλαγές γίνονται μόνο από το τουριστικό γραφείο/ πρακτορείο ή ναυτικό πρακτορείο που έχει εκδώσει το εισιτήριο ή και από τα κεντρικά ναυτικά πρακτορεία της Εταιρείας στους λιμένες.

• Παρέχεται η δυνατότητα μετατροπής των εισιτηρίων επιβατών ή και οχημάτων σε εισιτήρια Ανοιχτής Ημερομηνίας (0pen-Date) ώστε να χρησιμοποιηθούν σε επόμενο ταξίδι, εφόσον ζητηθεί.

• Τα εισιτήρια Ανοιχτής Ημερομηνίας (0pen-Date) αντικαθίστανται από ένα νέο εισιτήριο, της ίδιας ή μεγαλύτερης αξίας, καταβάλλοντας την διαφορά ανάλογα με τη διαθεσιμότητα για το ίδιο ή διαφορετικό ταξίδι. Για αυτό το νέο εισιτήριο όλοι οι παραπάνω όροι ακύρωσης δεν ισχύουν και τυχόν διαφορά στην τιμή δεν επιστρέφεται. Το νέο εισιτήριο δεν μπορεί να εκδοθεί με καμία έκπτωση αν το αρχικό εισιτήριο δεν έχει έκπτωση και τα εισιτήρια για τα οχήματα δεν μπορούν να αντικατασταθούν από εισιτήρια επιβατών και αντίστροφα.

• Τα εισιτήρια Ανοιχτής Ημερομηνίας (0pen-Date) είναι σε ισχύει έως και ένα χρόνο από την ημερομηνία και ώρα έκδοσης.

• Εισιτήρια μπορούν να μετατραπούν σε Ανοιχτής Ημερομηνίας (0pen-Date) μέχρι και 4 ώρες προ απόπλου του πλοίου, στην χαμηλή περίοδο.

• Στην υψηλή περίοδο (νόμιμες αργίες και από 22/06/2018 έως 03/09/2018) τα εισιτήρια μπορούν να μετατραπούν σε Ανοιχτής Ημερομηνίας (0pen-Date) μέχρι και 24 ώρες προ απόπλου του πλοίου.

ΑΠΩΛΕΙΑ ΕΙΣΙΤΗΡΙΩΝ

• Σε περίπτωση απώλειας του εισιτηρίου, για να μπορέσει να ταξιδέψει ο επιβάτης θα πρέπει να αγοράσει νέο εισιτήριο.

ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΠΙΒΑΙΝΟΝΤΩΝ

Σύμφωνα με την Κοινοτική Οδηγία 98/41/ΕΚ είναι υποχρεωτική για λόγους ασφαλείας, η ονομαστική καταγραφή των επιβαινόντων σε κάθε δρομολόγιο. Για τους σκοπούς της καταγραφής, τα εισιτήρια εκδίδονται ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΑ και αναγράφουν οπωσδήποτε:

• Το ονοματεπώνυμο του επιβάτη
• Το φύλο: άνδρας / γυναίκα
• Την ηλικία: ενήλικος / παιδί / βρέφος

Κατά την ηλεκτρονική κράτηση ή την έκδοση του εισιτηρίου, ο επιβάτης οφείλει να δίνει ακριβή στοιχεία ταυτότητάς του, αριθμό τηλεφώνου επικοινωνίας και διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, με αποκλειστικό σκοπό την ενημέρωσή του από το μεταφορέα σε περίπτωση καθυστέρησης, ακύρωσης ή ματαίωσης του δρομολογίου του πλοίου. Σε περίπτωση μη επιθυμίας του επιβάτη να γνωστοποιήσει στοιχεία επικοινωνίας αυτή καταχωρείται εγγράφως επί του εισιτηρίου.

Ο επιβάτης οφείλει επίσης να ελέγχει κατά την έκδοση του εισιτηρίου την ορθότητα των αναγραφόμενων στο εισιτήριο στοιχείων (ημερομηνία, ώρα, δρομολόγιο, πλοίο, στοιχεία ταυτότητας κλπ) και να μην το παραλαμβάνει σε περίπτωση λανθασμένης αναγραφής. Κατά την έκδοση εισιτηρίων θα πρέπει να δηλώνονται τα άτομα που χρήζουν ΕΙΔΙΚΗΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ.

ΝΑΥΛΟΙ/ΕΚΠΤΩΣΕΙΣ

Η τιμή του εισιτηρίου (ναύλος) περιλαμβάνει τη μεταφορά του επιβάτη στο λιμένα προορισμού, στον τύπο θέσης που έχει επιλέξει ο επιβάτης, καθώς επίσης και τις εκάστοτε νόμιμες επιβαρύνσεις επ' αυτού (Φ.Π.Α., Λιμενικά Τέλη κλπ).

Η τιμή της απόδειξης μεταφοράς οχήματος (ναύλος) περιλαμβάνει τη μεταφορά του οχήματος στο λιμένα προορισμού και τις εκάστοτε νόμιμες επιβαρύνσεις επ' αυτού (Φ.Π.Α., Λιμενικά Τέλη κλπ).

Οι εκπτώσεις δεν είναι συμψηφιστικές και δίδεται μόνο η μεγαλύτερη σε ποσοστό έκπτωση κάθε φορά.

Οι επιβάτες που δικαιούνται έκπτωση παρακαλούνται να το δηλώσουν κατά την κράτηση και να φέρουν όλα τα απαραίτητα αποδεικτικά τόσο κατά την έκδοση του εισιτηρίου όσο και κατά την επιβίβαση στο πλοίο. Μετά την έκδοση του εισιτηρίου δεν γίνεται επιστροφή χρημάτων για όποιες διαφορές προκύψουν.

Τα Γκρουπ υπόκεινται σε ειδικές συμφωνίες.

Η Εταιρεία χορηγεί εκπτώσεις στους επιβάτες σύμφωνα με την εμπορική της πολιτική. Συγκεκριμένα:

Εκπτώσεις στα εισιτήρια επιβατών

Έκπτωση 100%
- Παιδιά έως 5 ετών, με την υποχρέωση έκδοσης εισιτηρίων μηδενικού ναύλου.

Έκπτωση 50%

Παιδιά από 5 έως 10 ετών.

- Πολύτεκνοι (με επίδειξη Ειδικής Ταυτότητας Πολυτέκνου)

- Συνταξιούχοι ΝΑΤ (με επίδειξη Αποδεικτικό Συνταξιοδοτικό Έντυπο της ιδιοτητάς του)

- Άτομα με Αναπηρία ή Μειωμένη Κινητικότητα (ΑΜΕΑ) με ποσοστό αναπηρίας 80% και άνω ( με την επίδειξη της Απόφασης των αρμοδίων Υγειονομικών Επιτροπών του Κέντρου Πιστοποίησης Αναπηρίας (ΚΕ.ΠΑ) ή των Υγειονομικών Επιτροπών της Αρμόδιας Διοικητικής Αρχής ή Ασφαλιστικό Φορέα μέχρι την ημερομηνία λήξης της ισχύος τους).

- Συνοδοί ατόμων με αναπηρία ή μειωμένη κινητικότητα με ποσοστό αναπηρίας 80% και άνω (εφόσον ο δικαιούχος είναι άτομο με Παραπληγία Τετραπληγία, Τύφλωση, Νοητική Αναπηρία, Αυτισμό και Σύνδρομο Down)

- Ανάπηροι Πολέμου, τα Θύματα Πολέμου και οι Βοηθοί ή Συνοδοί αυτών (Θεραπενίδες ή Θεράποντες με Δελτίο Ειδικής Ταυτότητας αποδεικνύουσας την ιδιότητά τους για τις περιπτώσεις Α&Β και Επίσημη Βεβαίωση Ιδιότητας για την περίπτωση Γ ).

- Φοιτητές ΑΕΙ, ΤΕΙ και ΑΕΝ-ΚΕΣΕΝ (με την επίδειξη της Φοιτητικής Ταυτότητας ή Δελτίο Σπουδαστικής Ιδιότητας για τους σπουδαστές ΑΕΝ-ΚΕΣΕΝ).

Εκπτώσεις στα εισιτήρια οχημάτων

- Αναπηρικά Οχήματα I.X.E. (εφόσον συνοδεύεται από τον Δικαιούχο και φέρει Ειδικές Πινακίδες Αναπήρων Πολέμου ή Δελτίο Στάθμευσης Οχημάτων των ατόμων με αναπηρίες Δελτίο Στάθμευσης «ΑΜΑ» ).

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΚΠΤΩΣΕΩΝ ΣΕ GROUP


Η GOUTOS LINES σας ενημερώνει ότι ενεργοποίησε νέες εκπτώσεις για την ομαδική μετακίνηση επιβατών (group) άνω των 25 ατόμων και λεωφορείου 12 μέτρων για την γραμμή Λαύριο-Κέα-Λαύριο & Λαύριο-Κύθνο-Λαύριο με αναχωρήσεις από Δευτέρα έως Παρασκευή πρωί (δεν ισχύει για τις νόμιμες αργίες).

Τιμή επιβάτη προς και από Κέα = 6,20€ ανά διαδρομή

Τιμή επιβάτη προς και από Κύθνο = 8,20€ ανά διαδρομή

Τιμή λεωφορείου 12μέτρων προς και από Κέα = 75€ ανά διαδρομή

Τιμή λεωφορείου 12μέτρων προς και από Κύθνο = 100€ ανά διαδρομή

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΛΟΙΟΥ

• Απαγορεύεται αυστηρά η μεταφορά όπλων, εκρηκτικών υλών και άλλων επικίνδυνων ουσιών ή υλικών εν πλω.

• Το κάπνισμα απαγορεύεται σε όλους τους εσωτερικούς χώρους του πλοίου. Για λόγους ασφαλείας του πλου και προστασίας του περιβάλλοντος, παρακαλείσθε να μην πετάτε αναμμένα τσιγάρα στους εξωτερικούς χώρους του πλοίου ή στην θάλασσα.

• Απαγορεύεται η παραμονή και πρόσβαση στο χώρο οχημάτων του πλοίου κατά την διάρκεια ταξιδιού.

ΚΑΤΟΙΚΙΔΙΑ


• Τα κατοικίδια ταξιδεύουν δωρεάν

• Απαγορεύεται η παραμονή των κατοικίδιων στους εσωτερικούς κοινόχρηστους χώρους και στις καμπίνες του πλοίου. Το πλοίο διαθέτει ειδικούς χώρους διαμονής των κατοικίδιων.

• Εφόσον τα κατοικίδια κυκλοφορούν (πάντα με λουρί και συνοδό) θα πρέπει να φορούν υποχρεωτικά φίμωτρο.

• Οι επιβάτες που ταξιδεύουν με κατοικίδιο πρέπει να έχουν πάντα μαζί τους το πρόσφατο ενημερωμένο βιβλιάριο υγείας του και είναι υπεύθυνοι για την φροντίδα, την ασφάλεια και την υγιεινή του.

• Ασυνόδευτα κατοικίδια δεν γίνονται δεκτά.

ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Οι επιβάτες οφείλουν να συμμορφώνονται προς όλους τους κανονισμούς ασφαλείας κατά την επιβίβαση, την αποβίβαση και του πλου, της δημόσιας τάξεως εντός του πλοίου και να τηρούν τους κανόνες υγιεινής. Επιπλέον, οφείλουν να συμμορφώνονται προς κάθε εντολή του Πλοιάρχου ή οδηγία των μελών του πληρώματος κατά τη διάρκεια ταξιδίου.

ΑΣΥΝΟΔΕΥΤΟ ΑΝΗΛΙΚΟ ΠΑΙΔΙ

Δεν επιτρέπεται η έκδοση εισιτηρίων για ασυνόδευτους ανήλικους.