Αρχική Σελίδα > Ακτοπλοϊκά εισιτήρια > Ακτοπλοϊκές Εταιρείες > Hellenic Seaways > Ακυρωτική και Εκπτωτική Πολιτική

Ακυρωτική και Εκπτωτική Πολιτική - HELLENIC SEAWAYS

Hellenic Seaways
Διαδικασία Επιβίβασης

Οι επιβάτες και τα οχήματα οφείλουν να βρίσκονται στο σημείο αναχώρησης τουλάχιστον μια ώρα προ του απόπλου του πλοίου.

Αγορά εισιτηρίων επιβατών και αποδείξεων μεταφοράς οχημάτων

Η αγορά εισιτηρίων επιβατών και αποδείξεων μεταφοράς οχημάτων μπορεί να διενεργηθεί με τους εξής τρόπους:
• μέσω της φωνητικής πύλης ή του τηλεφωνικού κέντρου της Εταιρίας,
• μέσω της ιστοσελίδας www.hellenicseaways.gr,
• από τα κεντρικά γραφεία της εταιρίας μας, στον Πειραιά, Άστιγγος 6, Πλατεία Καραϊσκάκη.
• από όλα τα συνεργαζόμενα με την Εταιρία τουριστικά γραφεία και πρακτορεία ταξιδιών ή ναυτικά πρακτορεία.

Κάθε εισιτήριο επιβάτη είναι ατομικό, δεν μεταβιβάζεται και ισχύει μόνο για την θέση και την διαδρομή που εκδόθηκε. Αλλαγές γίνονται μόνο από το πρακτορείο/τουριστικό γραφείο που έχει εκδώσει το εισιτήριο, τα Κεντρικά Εκδοτήρια Εισιτηρίων της Εταιρίας στον Πειραιά, Αστιγγος 6, Πλατεία Καραϊσκάκη και από τα εκδοτήρια της Εταιρίας στους προβλήτες των λιμένων.

Εισιτήρια ανοικτής ημερομηνίας επιστροφής διατίθενται μόνον για τα Πλοία της Εταιρίας που εκτελούν δρομολόγια στις γραμμές στου Σαρωνικού. Οι επιβάτες κάτοχοι τέτοιων εισιτηρίων πρέπει να εξασφαλίζουν την θέση τους εγκαίρως, ιδιαίτερα σε περιόδους αιχμής της επιβατικής κίνησης.

Εισιτήρια που έχουν αγορασθεί τηλεφωνικώς ή μέσω της Ιστοσελίδας της Εταιρίας στο Διαδίκτυο παραλαμβάνονται από:
• Τα εκδοτήρια της Εταιρίας στους προβλήτες των λιμένων
• Τα ναυτικά πρακτορεία ή τα Κεντρικά Εκδοτήρια Εισιτηρίων της Εταιρίας στον Πειραιά, Άστιγγος 6, Πλατεία Καραϊσκάκη.

Ακυρώσεις εισιτηρίων επιβατών


• Έως 14 ημέρες προ του απόπλου (ακριβής ώρα): 100% επιστροφή του ναύλου
• Έως 7 ημέρες προ του απόπλου (ακριβής ώρα): 75% επιστροφή του ναύλου
• Έως 12 ώρες προ του απόπλου (ακριβής ώρα): 50% επιστροφή του ναύλου
Για ακυρώσεις που γίνονται σε χρόνο λιγότερο των 12 ωρών προ του απόπλου ΔΕΝ επιστρέφεται ο ναύλος.

Τα εισιτήρια ακυρώνονται μόνο από το πρακτορείο έκδοσης.

ΔΕΝ γίνονται τηλεφωνικές ακυρώσεις εισιτηρίων.

Οι επιβάτες που επιθυμούν την ακύρωση των εισιτηρίων τους πρέπει να τα προσκομίσουν στο πρακτορείο έκδοσης.

Ακυρώσεις εισιτηρίων που αγοράστηκαν από απόσταση (Ιστοσελίδα ή τηλεφωνικό κέντρο)

Εισιτήρια επιβατών και οχημάτων που αγοράστηκαν μέσω της ιστοσελίδας της Hellenic Seaways ή μέσω του τηλεφωνικού κέντρου, μπορούν να ακυρωθούν σύμφωνα με τους παραπάνω όρους ακυρώσεων, με τους εξής τρόπους:
• Για τα εισιτήρια που ΔΕΝ έχουν παραληφθεί, ο επιβάτης μπορεί να ζητήσει την ακύρωση τηλεφωνικά στο 210-4199000 ή μέσω email στο booking@hsw.gr ή μέσω fax στο 210-4117900 αναφέροντας όλα τα στοιχεία της κράτησης καθώς επίσης και πλήρη στοιχεία επικοινωνίας (τηλέφωνο, e-mail, fax).
• Για τα εισιτήρια που έχουν παραληφθεί, ο επιβάτης θα πρέπει να τα προσκομίσει στα κεντρικά γραφεία της Εταιρίας στον Πειραιά, Άστιγγος 6, Πλατεία Καραϊσκάκη ή στα κατά τόπους κεντρικά πρακτορεία της Εταιρίας στους λιμένες προσέγγισης.

ΑΣΥΝΟΔΕΥΤΟ ΑΝΗΛΙΚΟ ΠΑΙΔΙ

Επιτρέπεται σε ασυνόδευτους ανήλικους να ταξιδέψουν αρκεί να υπάρχει υπεύθυνη δήλωση από τους γονείς ότι επιτρέπει και συναινεί να ταξιδέψει. Το παιδί θα πρέπει να φέρει την υπεύθυνη δήλωση με το εισιτήριο του.

Αλλαγές εισιτηρίων επιβατών

Παρέχεται η δυνατότητα μετατροπής των εισιτηρίων σε εισιτήρια Ανοιχτής Ημερομηνίας (Open-Date) ώστε να χρησιμοποιηθούν σε επόμενο ταξίδι, εφόσον το ζητήσει ο επιβάτης ως ακολούθως:

Υψηλή Περίοδος:
Από 5/4/2018 έως 10/4/2018, από 25/5/2018 έως 28/5/2018 και από 29/6/2018 έως 2/9/2018

• Έως 6 ώρες προ του απόπλου, στα ταχύπλοα HSP4 - HSP7 - FC3 - FC4 - HELLENIC HIGHSPEED.
• Έως 4 ώρες προ του απόπλου, στα συμβατικά πλοία Κυκλάδων και Βορείου Αιγαίου.
• Έως 2 ώρες προ του απόπλου, στις γραμμές Σποράδων.
• Έως 4 ώρες προ του απόπλου, στις γραμμές Σαρωνικού. Εξαιρούνται τα ταχύπλοα στη γραμμή Πειραιά-Αίγινα-Αγκίστρι-Πειραιά όπου η μετατροπή μπορεί να γίνει έως τον απόπλου.

Χαμηλή Περίοδος:
Oι υπόλοιπες ημερομηνίες

• Έως 2 ώρες προ του απόπλου, στα Ταχύπλοα HSP4- HSP7-FC3-FC4-HELLENIC HIGHSPEED (κάθε Παρασκευή - Σάββατο -Κυριακή).
• Έως τον απόπλου, στα συμβατικά πλοία Κυκλάδων και Βορείου Αιγαίου.
• Έως τον απόπλου, στις γραμμές Σαρωνικού και Σποράδων.

Το ανοικτής ημερομηνίας εισιτήριο (Open-Date) αντικαθίστανται με νέο εισιτήριο, ίσης ή μεγαλύτερης αξίας, καταβάλλοντας τη διαφορά του ναύλου, εφόσον διατίθενται θέσεις για το ίδιο ή άλλο ταξίδι. Για τα νέο αυτό εισιτήριο δεν ισχύουν οι παραπάνω όροι ακύρωσης ενώ δεν επιστρέφεται τυχόν διαφορά ναύλου από το αρχικό. Το νέο εισιτήριο δεν μπορεί να είναι εκπτωτικό εάν το παλαιό δεν ήταν εκπτωτικό και επίσης δεν αντικαθίσταται εισιτήριο οχήματος με επιβάτη και το αντίστροφο. Τα Open εισιτήρια ισχύουν (μπορούν να αντικατασταθούν με νέο εισιτήριο) έως το τέλος του έτους έκδοσης του αρχικού εισιτηρίου.

Απώλεια Εισιτηρίων

Σε περίπτωση απώλειας του εισιτηρίου, θα πρέπει να αγοραστεί νέο. Στην συνέχεια θα πρέπει να δηλωθεί εγγράφως η απώλεια, αναφέροντας την ημερομηνία του ταξιδίου, τη διαδρομή και τον αριθμό του απολεσθέντος εισιτηρίου, καθώς επίσης τον αριθμό του νέου εισιτηρίου και φωτοτυπία αυτού. Εφόσον, κατόπιν ελέγχου στα αρχεία της εταιρίας, προκύψει ότι το απολεσθέν εισιτήριο δεν ταξίδεψε ή δεν αντικαταστάθηκε, εντός ενός (1) μηνός από το ταξίδι, ο επιβάτης δικαιούται δωρεάν εισιτηρίου ισόποσης αξίας με το απολεσθέν.

Καθυστέρηση Δρομολογίου

Η εταιρία δεν ευθύνεται για τυχόν καθυστέρηση δρομολογίου, παρέκκλιση και μη τήρηση κανονικής πορείας που οφείλονται σε δυσμενείς καιρικές συνθήκες ή εντολές του ΥΕΝ και των Λιμενικών Αρχών ή σε λόγους ανωτέρας βίας και γίνονται με κύριο μέλημα την ασφάλεια των επιβατών. Σε περιπτώσεις που το προγραμματισμένο δρομολόγιο δεν πραγματοποιηθεί από υπαιτιότητα της Εταιρίας ή για λόγους ανωτέρας βίας (π.χ. απαγορευτικό απόπλου λόγω καιρικών συνθηκών), επιστρέφεται στον επιβάτη ολόκληρη η αξία του εισιτηρίου. Τα δρομολόγια υπόκεινται σε αλλαγές που γνωστοποιούνται μέσω της ιστοσελίδας www.hsw.gr.

Ονομαστική κατάσταση επιβαινόντων

Σύμφωνα με την Κοινοτική Οδηγία 98/41/ΕΚ είναι υποχρεωτική για λόγους ασφαλείας, η ονομαστική καταγραφή των επιβαινόντων σε κάθε δρομολόγιο. Για τους σκοπούς της καταγραφής, τα εισιτήρια εκδίδονται ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΑ και αναγράφουν οπωσδήποτε:
• Το ονοματεπώνυμο του επιβάτη
• Το φύλο: άνδρας / γυναίκα
• Την ηλικία: ενήλικος / παιδί / βρέφος

Κατά την ηλεκτρονική κράτηση ή την έκδοση του εισιτηρίου, ο επιβάτης οφείλει να δίνει ακριβή στοιχεία ταυτότητάς του, αριθμό τηλεφώνου επικοινωνίας και διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, με αποκλειστικό σκοπό την ενημέρωσή του από το μεταφορέα σε περίπτωση καθυστέρησης, ακύρωσης ή ματαίωσης του δρομολογίου του πλοίου. Σε περίπτωση μη επιθυμίας του επιβάτη να γνωστοποιήσει στοιχεία επικοινωνίας αυτή καταχωρείται εγγράφως επί του εισιτηρίου. Σε περίπτωση ηλεκτρονικής κράτησης, ο επιβάτης συμπληρώνει τα στοιχεία επικοινωνίας του στη σχετική ηλεκτρονική φόρμα ή συμπληρώνει την επιλογή "Δεν επιθυμώ να ενημερωθώ σε περίπτωση καθυστέρησης, ακύρωσης ή ματαίωσης του δρομολογίου".
Ο επιβάτης οφείλει επίσης να ελέγχει κατά την έκδοση του εισιτηρίου την ορθότητα των αναγραφόμενων στο εισιτήριο στοιχείων (ημερομηνία, ώρα, δρομολόγιο, πλοίο, στοιχεία ταυτότητας κλπ.) και να μην το παραλαμβάνει σε περίπτωση λανθασμένης αναγραφής. Κατά την έκδοση εισιτηρίων θα πρέπει να δηλώνονται στο πρακτορείο ή τα εκδοτήρια της εταιρίας τα άτομα που χρήζουν ΕΙΔΙΚΗΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ.

Ναύλοι / Εκπτώσεις

Η τιμή του εισιτηρίου (ναύλος) περιλαμβάνει τη μεταφορά του επιβάτη στο λιμένα προορισμού, στον τύπο θέσης που έχει επιλέξει ο επιβάτης και αναγράφεται στο εισιτήριο, καθώς επίσης και τις εκάστοτε νόμιμες επιβαρύνσεις επ' αυτού (Φ.Π.Α., λιμενικά τέλη κλπ.). Γεύματα και snacks δεν περιλαμβάνονται στην τιμή του εισιτηρίου.
Η τιμή της απόδειξης μεταφοράς οχήματος (ναύλος) περιλαμβάνει τη μεταφορά του οχήματος στο λιμένα προορισμού και τις εκάστοτε νόμιμες επιβαρύνσεις επ' αυτού (Φ.Π.Α., λιμενικά τέλη κλπ.).
Οι εκπτώσεις δεν είναι αθροιστικές. Εφόσον συντρέχουν περισσότερες της μίας περιπτώσεις εκπτώσεων, εφαρμόζεται μόνον η μεγαλύτερη έκπτωση.
Οι επιβάτες που δικαιούνται εκπτώσεως πρέπει να το δηλώσουν κατά την κράτηση των θέσεων και να επιδεικνύουν όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά έγγραφα τόσο κατά την έκδοση των αντιστοίχων εκπτωτικών εισιτηρίων όσο και κατά την επιβίβασή τους στο Πλοίο. Μετά την έκδοση του εισιτηρίου, ουδεμία διαφορά ναύλου επιστρέφεται.

Η Εταιρία χορηγεί εκπτώσεις στους επιβάτες σύμφωνα με την εμπορική της πολιτική. Ενδεικτικά, διευκρινίζουμε τα εξής:
• Βρέφη και νήπια έως πέντε (5) ετών ταξιδεύουν δωρεάν στις θέσεις Γ' κατηγορίας (deck) των συμβατικών πλοίων της Εταιρίας και σε όλες τις θέσεις, ανεξαρτήτως κατηγορίας, των ταχυπλόων πλοίων της Εταιρίας. Σε οποιαδήποτε άλλη κατηγορία θέσεως (π.χ. καμπίνες) στα συμβατικά πλοία δικαιούνται έκπτωσης 50% επί του ναύλου.
• Παιδιά από πέντε (5) έως δέκα (10) ετών δικαιούνται εκπτώσεως 50% επί του ναύλου σε όλα τα πλοία της Εταιρίας, συμβατικά και ταχύπλοα, ανεξαρτήτως κατηγορίας θέσης.
• Φοιτητικής εκπτώσεως επί του ναύλου δικαιούνται μόνον φοιτητές και σπουδαστές ημεδαπών Α.Ε.Ι. ή Τ.Ε.Ι.
• Για τη μεταφορά ομάδων επιβατών (groups), τουριστικών λεωφορείων, ρυμουλκών αποσκευών και ρυμουλκών βαρών θα ισχύουν κατά περίπτωση οι ειδικότερες συμφωνίες με την Εταιρία.

Κανονισμοί Ασφάλειας στο Πλοίο

Απαγορεύεται αυστηρά η μεταφορά όπλων, εκρηκτικών υλών και άλλων επικίνδυνων ουσιών ή υλικών εν πλω.

Απαγορεύεται η παραμονή των επιβατών κατά τη διάρκεια του ταξιδίου σε οποιαδήποτε ανοικτή περιοχή των ταχυπλόων Πλοίων της Εταιρίας, σύμφωνα με τους κανονισμούς ασφαλείας.

Το κάπνισμα απαγορεύεται σε όλους τους εσωτερικούς χώρους του πλοίου. Για λόγους ασφαλείας του πλου και προστασίας του περιβάλλοντος, παρακαλείσθε να μην πετάτε αναμμένα τσιγάρα στους εξωτερικούς χώρους του Πλοίου ή στη θάλασσα.

Αποσκευές - Τιμαλφή - Χρήματα


Κατά τη διάρκεια του ταξιδίου, οι αποσκευές μπορούν να παραμένουν μέσα στα οχήματα. Σε κάθε περίπτωση όμως, και επειδή απαγορεύεται η πρόσβαση στο garage του Πλοίου κατά τη διάρκεια του πλου, οι επιβάτες θα πρέπει να φέρουν μαζί τους τα προσωπικά είδη που τυχόν χρειασθούν κατά τη διάρκεια του ταξιδίου.

Χρήματα, αξιόγραφα και λοιπά τιμαλφή αντικείμενα μπορούν να παραδίδονται προς φύλαξη στο Λογιστήριο του Πλοίου. Το Πλοίο και η Εταιρία δεν ευθύνονται για τυχόν κλοπή ή απώλεια χρημάτων, αξιόγραφων και λοιπών τιμαλφών αντικειμένων εντός του Πλοίου, σε περίπτωση που δεν τους έχει ανατεθεί η φύλαξη αυτών, όπως περιγράφεται.

Κατοικίδια

Τα Πλοία της Εταιρίας διαθέτουν ειδικού�� χώρους διαμονής κατοικίδιων ζώων. Για λόγους υγιεινής, απαγορεύεται η παραμονή των κατοικίδιων σε άλλους χώρους του Πλοίου (ενδεικτικά μπαρ, εστιατόρια, εσωτερικούς χώρους). Εφόσον κυκλοφορούν (πάντα με λουρί και συνοδό) θα πρέπει να φορούν υποχρεωτικά φίμωτρο. Οι επιβάτες που ταξιδεύουν με κατοικίδιο πρέπει να έχουν πάντα μαζί τους το πρόσφατα ενημερωμένο βιβλιάριο υγείας του και είναι υπεύθυνοι για τη φροντίδα, την ασφάλεια και την υγιεινή του. Ασυνόδευτα κατοικίδια δεν γίνονται δεκτά.

Γενικές πληροφορίες

Οι επιβάτες οφείλουν να συμμορφώνονται προς όλους τους κανονισμούς ασφαλείας κατά την επιβίβαση, την αποβίβαση και τον πλου και της δημοσίας τάξεως εντός του Πλοίου και να τηρούν τους κανόνες υγιεινής. Επιπλέον, οφείλουν να συμμορφώνονται προς κάθε εντολή του Πλοιάρχου ή οδηγία των μελών του πληρώματος κατά τη διάρκεια του ταξιδίου και να απευθύνονται στα αρμόδια μέλη του πληρώματος σε περίπτωση προβλήματος.
Για τη διατύπωση τυχόν ερωτήσεων ή παρατηρήσεων, οι επιβάτες μπορούν να απευθύνονται στο Τμήμα Εξυπηρέτησης Πελατών της Εταιρίας, στη διεύθυνση: Αστιγγος 6, Πλατεία Καραϊσκάκη, Τ.Κ. 185 31, Πειραιάς ή στην ηλεκτρονική διεύθυνση customerservice@hsw.gr ή στo τηλέφωνo 210-4199000.
Το ΕΥΡΩ είναι το επίσημο νόμισμα εν πλω.

Επικοινωνία
ΚΑΛΕΣΤΕ

13855

(αστική χρέωση)
ή 211 770 0000
ΤΗΛΕΦΩΝΗΣΤΕ ΜΑΣ ΔΩΡΕΑΝLIVE SUPPORT