Αρχική Σελίδα > Ακτοπλοϊκά εισιτήρια > Ακτοπλοϊκές Εταιρείες > Ionian Group > Ακυρωτική και Εκπτωτική Πολιτική

Ακυρωτική και Εκπτωτική Πολιτική - IONIAN GROUP

Ionian Group
Ακυρωτική Πολιτική:

Έως 14 ημέρες προ του απόπλου ακυρωτικά 0% Από 14 έως 7 ημέρες προ του απόπλου ακυρωτικά 25% Από 7 ημέρες έως 12 ώρες προ του απόπλου ακυρωτικά 50% Για ακυρώσεις που γίνονται σε χρόνο μικρότερο των 12 ωρών προ του απόπλου δεν επιστρέφεται ο ναύλος.

Οι επιβάτες που επιθυμούν την ακύρωση των εισιτήριων τους πρέπει να απαραίτητα να επικοινωνήσουν με το πρακτορείο από το οποίο έγινε η έκδοση.

Από 12 ώρες μέχρι 1 ώρα προ του απόπλου επιτρέπεται η μετατροπή του εισιτήριου σε OPEN.

Πολιτική προθεσμίας κρατήσεων με Option:

Έως 180 μέρες πριν την αναχώρηση το σύστημα δίνει προθεσμία 30 μέρες πριν την αναχώρηση Από 180 μέρες έως 90 μέρες πριν την αναχώρηση το σύστημα δίνει προθεσμία 15 μέρες πριν την αναχώρηση Από 90 μέρες έως 2 μέρες πριν την αναχώρηση το σύστημα δίνει προθεσμία 2 μέρες πριν την αναχώρηση Από 2 μέρες προ του απόπλου και μετά επιτρέπεται μόνο απευθείας έκδοση εισιτήριου

ΑΣΥΝΟΔΕΥΤΟ ΑΝΗΛΙΚΟ ΠΑΙΔΙ

Ανήλικα άτομα που πρόκειται να ταξιδέψουν ασυνόδευτα, παραδίδονται στον Ύπαρχο από τον Κηδεμόνα / Συνοδό τους στο λιμάνι αναχώρησης.
Ο Ύπαρχος μεριμνεί ώστε να καταγραφούν πλήρως τα στοιχεία του Κηδεμόνα και του ανηλίκου στο έντυπο LF-07-20 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΑΣΥΝΟΔΕΥΤΟΥ ΑΝΗΛΙΚΟΥ ΕΠΙΒΑΤΗ και να εξακριβώνει ότι τα στοιχεία αυτά είναι σωστά. Παράλληλα, μεριμνεί ώστε να συμπληρωθούν πλήρως τα στοιχεία του παραλαμβάνοντος Κηδεμόνα / Συνοδού στο λιμάνι προορισμού. Το πρωτότυπο έγγραφο τηρείται στο πλοίο. Ο παραδίδων Κηδεμόνας λαμβάνει ένα αντίγραφο του και ενημερώνεται ο Πλοίαρχος για την ύπαρξη ασυνόδευτου ανήλικου επιβάτη.
Στη συνέχεια, ο Ύπαρχος παραδίδει το ανήλικο άτομο στον Προϊστάμενο Αρχιθαλαμηπόλο, ο οποίος θα είναι υπεύθυνος για την ασφάλεια του ανήλικου κατά τη διάρκεια του ταξιδιού και θα φροντίσει να παραδώσει το ανήλικο στον Ύπαρχο κατά την άφιξη του πλοίου στο λιμάνι προορισμού.
Στο λιμάνι προορισμού, ο Ύπαρχος θα φροντίσει να παραδώσει το ανήλικο στον Κηδεμόνα / Συνοδό που έχει δηλωθεί ως Παραλαμβάνων, και μόνο σε αυτόν, αφού πρώτα επιβεβαιώσει τα στοιχεία της ταυτότητάς του με αυτά που έχουν δηλωθεί στο έντυπο LF-07-20 και λάβει την υπογραφή του Παραλαμβάνοντος Κηδεμόνα.
Εάν το ανήλικο άτομο δεν ζητηθεί στο λιμάνι προορισμού, ο Ύπαρχος δεν το αποβιβάζει και ενημερώνει τον Πλοίαρχο για να αποφασιστούν περαιτέρω ενέργειες, σε συνεργασία με την Εταιρεία.

Επικοινωνία
ΚΑΛΕΣΤΕ

13855

(αστική χρέωση)
ή 211 770 0000
ΤΗΛΕΦΩΝΗΣΤΕ ΜΑΣ ΔΩΡΕΑΝLIVE SUPPORT