Αρχική Σελίδα > Ακτοπλοϊκά εισιτήρια > Ακτοπλοϊκές Εταιρείες > Ionian Group > Ακυρωτική και Εκπτωτική Πολιτική

Ακυρωτική και Εκπτωτική Πολιτική - IONIAN GROUP

Ionian Group
Ακυρωτική Πολιτική:

Τα εισιτήρια ακυρώνονται μόνο από τα πρακτορεία έκδοσης, εφόσον το εισιτήριο δεν έχει ήδη τροποποιηθεί και δεν είναι δυνατόν να ακυρωθούν τηλεφωνικά. Αυτούσιο το σώμα του εισιτηρίου πρέπει να παραδοθεί στο πρακτορείο έκδοσης το αργότερο εντός μηνός από το αίτημα της ακύρωσης. Ανάλογα με το χρόνο της ακύρωσης ισχύουν τα κάτωθι:

Για ακυρώσεις έως και 14 ημέρες πριν την προγραμματισμένη ημερομηνία απόπλου του πλοίου επιστρέφεται ολόκληρος ο ναύλος.
Για ακυρώσεις έως και 7 ημέρες πριν την προγραμματισμένη ημερομηνία απόπλου του πλοίου επιστρέφεται ποσοστό 75% του ναύλου.
Για ακυρώσεις έως και 12 ώρες πριν την προγραμματισμένη ώρα απόπλου του πλοίου επιστρέφεται ποσοστό 50% του ναύλου.
Για ακυρώσεις που γίνονται σε διάστημα μικρότερο των 12 ωρών από την προγραμματισμένη ώρα απόπλου του πλοίου δεν επιστρέφεται τίμημα.

Τροποποίηση του Εισιτηρίου:

Ο επιβάτης δικαιούται την τροποποίηση του εισιτηρίου του, εφόσον διατίθενται θέσεις για το ίδιο ή άλλο ταξίδι μέχρι και είκοσι τέσσερις(24) ώρες πριν από τον προγραμματισμένο απόπλου του πλοίου. Εφόσον η αξία του νέου εισιτηρίου είναι χαμηλότερη, ο επιβάτης δεν δικαιούται επιστροφή της διαφοράς.

Εισιτήρια Ανοικτής Ημερομηνίας


Τα εισιτήρια ανοικτής ημερομηνίας δεν θα γίνονται αποδεκτά για επιβίβαση. Οι επιβάτες με εισιτήρια ανοικτής ημερομηνίας οφείλουν να προβαίνουν έγκαιρα σε κράτηση θέσης για το συγκεκριμένο δρομολόγιο που επιθυμούν. Σε περίπτωση που ο ναύλος είναι υψηλότερος κατά την ημερομηνία που ο επιβάτης επιθυμεί να ταξιδέψει τότε οφείλει να εκδώσει συμπληρωματικό εισιτήριο. Σε περίπτωση που η αξία του νέου ναύλου είναι χαμηλότερη ο επιβάτης δεν δικαιούται επιστροφή της διαφοράς. Τα εισιτήρια ανοιχτής ημερομηνίας ισχύουν για δώδεκα (12) μήνες.

ΑΣΥΝΟΔΕΥΤΟ ΑΝΗΛΙΚΟ ΠΑΙΔΙ

Ανήλικα άτομα που πρόκειται να ταξιδέψουν ασυνόδευτα, παραδίδονται στον Ύπαρχο από τον Κηδεμόνα / Συνοδό τους στο λιμάνι αναχώρησης.
Ο Ύπαρχος μεριμνεί ώστε να καταγραφούν πλήρως τα στοιχεία του Κηδεμόνα και του ανηλίκου στο έντυπο LF-07-20 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΑΣΥΝΟΔΕΥΤΟΥ ΑΝΗΛΙΚΟΥ ΕΠΙΒΑΤΗ και να εξακριβώνει ότι τα στοιχεία αυτά είναι σωστά. Παράλληλα, μεριμνεί ώστε να συμπληρωθούν πλήρως τα στοιχεία του παραλαμβάνοντος Κηδεμόνα / Συνοδού στο λιμάνι προορισμού. Το πρωτότυπο έγγραφο τηρείται στο πλοίο. Ο παραδίδων Κηδεμόνας λαμβάνει ένα αντίγραφο του και ενημερώνεται ο Πλοίαρχος για την ύπαρξη ασυνόδευτου ανήλικου επιβάτη.
Στη συνέχεια, ο Ύπαρχος παραδίδει το ανήλικο άτομο στον Προϊστάμενο Αρχιθαλαμηπόλο, ο οποίος θα είναι υπεύθυνος για την ασφάλεια του ανήλικου κατά τη διάρκεια του ταξιδιού και θα φροντίσει να παραδώσει το ανήλικο στον Ύπαρχο κατά την άφιξη του πλοίου στο λιμάνι προορισμού.
Στο λιμάνι προορισμού, ο Ύπαρχος θα φροντίσει να παραδώσει το ανήλικο στον Κηδεμόνα / Συνοδό που έχει δηλωθεί ως Παραλαμβάνων, και μόνο σε αυτόν, αφού πρώτα επιβεβαιώσει τα στοιχεία της ταυτότητάς του με αυτά που έχουν δηλωθεί στο έντυπο LF-07-20 και λάβει την υπογραφή του Παραλαμβάνοντος Κηδεμόνα.
Εάν το ανήλικο άτομο δεν ζητηθεί στο λιμάνι προορισμού, ο Ύπαρχος δεν το αποβιβάζει και ενημερώνει τον Πλοίαρχο για να αποφασιστούν περαιτέρω ενέργειες, σε συνεργασία με την Εταιρεία.

Επικοινωνία
ΚΑΛΕΣΤΕ

13855

(αστική χρέωση)
ή 211 770 0000
ΤΗΛΕΦΩΝΗΣΤΕ ΜΑΣ ΔΩΡΕΑΝLIVE SUPPORT