Αρχική Σελίδα > Ακτοπλοϊκά εισιτήρια > Ακτοπλοϊκές Εταιρείες > Minoan Lines > Ακυρωτική και Εκπτωτική Πολιτική

Ακυρωτική και Εκπτωτική Πολιτική - MINOAN LINES

Minoan Lines

ΑΚΥΡΩΣΕΙΣ

ΟΡΟΙ ΑΚΥΡΩΣΕΩΝ στις Γραμμές Εσωτερικού
 • Από την ημερομηνία έκδοσης του εισιτηρίου και μέχρι και 14 ημέρες πριν την προγραμματισμένη ημερομηνία απόπλου: επιστροφή ολόκληρης της αξίας του εισιτηρίου.
 • Από 13 ημέρες μέχρι και 7 ημέρες πριν την προγραμματισμένη ημερομηνία απόπλου: επιστροφή του 75% της αξίας του εισιτηρίου.
 • Από 6 ημέρες μέχρι και 12 ώρες πριν από την προγραμματισμένη ώρα απόπλου: επιστροφή του 50% της αξίας του εισιτηρίου.
 • Από 12 ώρες έως και την προγραμματισμένη ώρα απόπλου: δεν επιστρέφεται ο ναύλος.

ΟΡΟΙ ΑΚΥΡΩΣΕΩΝ στις Γραμμές Αδριατικής
 • Για τα εισιτήρια με ειδικό ναύλο δεν πραγματοποιείται επιστροφή χρημάτων.
 • Για τα εισιτήρια με ακέραιο ναύλο, εφαρμόζεται η παρακάτω ακυρωτική πολιτική στο συνολικό κόστος του εισιτηρίου (επιβάτες, διαμονή, οχήματα, κατοικίδια ζώα, άλλα αντικείμενα κλπ.):
  • 10% ακυρωτικά (συν τα καθορισμένα τέλη) μέχρι 30 ημέρες πριν τον απόπλου
  • 30% ακυρωτικά (συν τα καθορισμένα τέλη) από 29 μέχρι και 7 ημέρες πριν τον απόπλου
  • 50% ακυρωτικά (συν τα καθορισμένα τέλη) από 6 μέχρι και 2 ημέρες πριν τον απόπλου
  • 100% ακυρωτικά (συν τα καθορισμένα τέλη) 1 ημέρα ή λιγότερο πριν την αναχώρηση και σε περίπτωση μη εμφάνισης
Η επιστροφή χρημάτων γίνεται μόνο από το πρακτορείο όπου εκδόθηκε το εισιτήριο.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ:

Σε περίπτωση ΜΗ ΕΜΦΑΝΙΣΗΣ και σε ΑΝΟΙΧΤΑ ΕΙΣΙΤΗΡΙΑ (και στις δύο γραμμές) δε γίνεται επιστροφή χρημάτων.
Τα εισιτήρια με ΕΙΔΙΚΟ ΝΑΥΛΟ (π.χ. Early Booking) υπόκεινται σε ειδικούς όρους ακύρωσης.

ΕΚΠΤΩΣΕΙΣ ΣΤΙΣ ΓΡΑΜΜΕΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ

Νέα Έκπτωση: Παιδιά από 4-16 ετών
50% έκπτωση σε όλες τις θέσεις. Η έκπτωση σε κλίνη ισχύει μόνο εφόσον συνοδεύονται από ενήλικο στην ίδια καμπίνα.

ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΚΠΤΩΣΗΣ: CH (ΣΤΟΝ ΤΥΠΟ ΕΠΙΒΑΤΗ)

Νέα Κατηγορία θέσης Α1, ΑΒ1, AP1, L1, LD1 στα πλοία Knossos Palace και Festos Palace
Η νέα κατηγορία αναφέρεται σε μονόκλινη εξωτερική, εσωτερική, PET CABIN και LUX καμπίνα αντίστοιχα.

ΚΩΔΙΚΟΣ ΚΑΜΠΙΝΑΣ: A1, AB1, AP1, L1, LD1

Κατηγορία θέσης PET CABIN στα πλοία Knossos Palace και Festos Palace
Η νέα κατηγορία αναφέρεται σε μονόκλινη, δίκλινη, τρίκλινη και τετράκλινη εσωτερική καμπίνα, η οποία είναι ειδικά διαμορφωμένη για την παραμονή κατοικιδίου.

ΚΩΔΙΚΟΣ ΚΑΜΠΙΝΑΣ: ΑP1, AP2, AP3, AP4

50% έκπτωση στις κατηγορίες θέσεων επιβατών, εκτός LUX Η έκπτωση ΔΕΝ ΙΣΧΥΕΙ για τους μόνιμους στρατιωτικούς. Απαραίτητα Δικαιολογητικά: Στρατιωτική Ταυτότητα ή άλλο έγγραφο της υπηρεσίας τους.

Οι δικαιούχοι, οφείλουν να επιδεικνύουν το ανάλογο δικαιολογητικό, τόσο κατά την έκδοση του εισιτηρίου όσο και κατά την επιβίβασή τους στο πλοίο.

Εισιτήριο Επιστροφής 20%
Έκπτωση 20% στο εισιτήριο της επιστροφής επιβατών, οχημάτων και δικύκλων σε όλες τις θέσεις και για όλες τις ημέρες της εβδομάδας.

Προϋπόθεση: η ταυτόχρονη έκδοση του εισιτηρίου της επιστροφής.
Ισχύει: σε συνδυασμό με την προσφορά στα τέσσερα άτομα το ένα δωρεάν.

Στα εισιτήρια με επιστροφή, εάν το σκέλος της επιστροφής είναι με ημερήσιο δρομολόγιο, ισχύουν οι εκπτώσεις του ημερήσιου (εξαιρείται η θέση DECK & VIP όπου ισχύει η έκπτωση 20%).

ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΑ ΘΕΡΟΥΣ 2015

 • 30% έκπτωση για όλες τις κατηγορίες καμπινών, οχημάτων & δικύκλων.
 • 10% έκπτωση στα VIP καθίσματα
Ημερομηνίες ημερήσιων δρομολογίων Π - Η - Π

Ιούλιος: 3, 4, 10, 11, 17, 18, 24, 25, 26, 29, 31
Αύγουστος: 1, 2, 5, 7, 8, 9, 12, 14, 16, 19, 21, 22, 23, 26, 28, 29, 30
Σεπτέμβριος:
5, 6 

ΕΙΣΙΤΗΡΙΟ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ
Έκπτωση 20% στο εισιτήριο της επιστροφής επιβατών, οχημάτων και δικύκλων σε όλες τις θέσεις και για όλες τις ημέρες της εβδομάδας.
Προύπόθεση: η ταυτόχρονη έκδοση του εισιτηρίου της επιστροφής.
Ισχύει σε συνδυασμό με την προσφορά: στα τέσσερα άτομα το ένα δωρεάν.

ΣΤΑ ΤΕΣΣΕΡΑ (4) ΑΤΟΜΑ ΤΟ ΕΝΑ (1) ΔΩΡΕΑΝ ΣΕ 4ΚΛΙΝΗ ΚΑΜΠΙΝΑ
Προύπόθεση: θα πρέπει οπωσδήποτε να ταξιδεύουν τέσσερα άτομα και τουλάχιστον τα δύο εισιτήρια να είναι ακέραια
Εάν οι υπόλοιποι δύο επιβάτες δικαιούνται έκπτωση, το δωρεάν εισιτήριο χορηγείται στον επιβάτη με τη μεγαλύτερη έκπτωση, ενώ εάν ένας μόνο δικαιούται έκπτωση το δωρεάν εισιτήριο χορηγείται σ'αυτόν.
Δεν επιτρέπεται η μερική ακύρωση των εισιτηρίων της παραπάνω προσφοράς.
Η έκπτωση χορηγείται αυτόματα με την επιλογή της καμπίνας στο σύστημα.

ΜΕΛΗ "MINOAN LINES BONUS CLUB"
Για συγκεκριμένες ημερομηνίες
 

 • Η έκπτωση για τα απλά μέλη του Minoan Lines Bonus Club γίνεται 10% σε όλες τις κατηγορίες καμπινών και οχημάτων. 
 • Η έκπτωση για τα χρυσά μέλη του Minoan Lines Bonus Club, γίνεται 10% σε οικονομική θέση και VIP.
 • Η έκπτωση για τα χρυσά μέλη του Minoan Lines Bonus Club γίνεται 20% σε όλες τις κατηγορίες καμπινών και οχημάτων. 

ΕΚΠΤΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΕΙΔΙΚΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΕΠΙΒΑΤΩΝ

Παιδιά έως 4 ετών
 • Δωρεάν σε οικονομική θέση.
 • 50% έκπτωση σε κλίνη (σε όλες τις θέσεις). Η έκπτωση σε κλίνη ισχύει μόνο εφόσον συνοδεύονται από ενήλικα στην ίδια καμπίνα. 
Παιδιά από 4-12 ετών
50% έκπτωση σε όλες τις θέσεις. Τα παιδιά που ταξιδεύουν σε καμπίνα πρέπει απαρίτητα να συνοδεύονται από ενήλικα.
Η έκπτωση συμπεριλαμβάνεται στους ναύλους της οικογενειακής προσφοράς "Family Offers" για τις Γραμμές Εξωτερικού (Ελλάδα/Ιταλία).

Φοιτητές 
(ΑΕΙ, Στρατιωτικών Σχολών, ΤΕΙ, Ανοικτού Πανεπιστημίου, Σχολών Σωμάτων Ασφαλείας, ΑΕΙ Εξωτερικού, Κάτοχοι Διεθνούς Φοιτητικής Ταυτότητας ΙSIC)
 • 50% έκπτωση σε οικονομική θέση και σε θέση VIP.
 • 30% έκπτωση σε κλίνη (εκτός από τη θέση LUX). 
 • 20% έκπτωση στο δίκυκλο ή ΙΧ, εφόσον ταξιδεύει ο δικαιούχος.
Πολύτεκνοι & Τρίτεκνοι
 • 50% έκπτωση σε οικονομική θέση και σε θέση VIP.
 • 30% έκπτωση σε κλίνη (εκτός από τη θέση LUX).
 • 20% έκπτωση όστο δίκυκλο ή ΙΧ, εφόσον ταξιδεύει ο δικαιούχος. 
 • Η έκπτωση ισχύει για τα τέκνα έως 23 ετών.
Σημείωση:
Οι δικαιούχοι των παραπάνω εκπτώσεων οφείλουν να παρουσιάζουν το σχετικό αποδεικτικό στοιχείο για το δικαίωμα έκπτωσης τόσο κατά την έκδοση των εισιτηρίων όσο και κατά το check-in (φοιτητικό πάσο, πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης κ.ο.κ.). 

Ανάπηροι πολέμου, θύματα πολέμου και βοηθοί - συνοδοί τους
50% έκπτωση σε όλες τις θέσεις εκτός LUX. H έκπτωση ισχύει και για Ι.Χ. αυτοκίνητό τους με ειδικές πινακίδες αναπήρων πολέμου, εφόσον ταξιδεύει ο δικαιούχος. 

Συνταξιούχοι ΝΑΤ
(Ισχύει και για τη σύζυγο ή το σύζυγο του δικαιούχου)
50% έκπτωση σε όλες τις θέσεις εκτός LUX

Άτομα με Ειδικές Ανάγκες - Τυφλοί και Συνοδοί αυτών (με ποσοστό αναπηρίας 80% και άνω και πστοποίηση με έγγραφο από τον αρμόδιο φορέα ότι χρήζουν συνοδού)
 • 50% έκπτωση σε όλες τις θέσεις εκτός LUX
 • 50% έκπτωση και στο συνοδό σε όλες τις θέσεις εκτός LUX
Η έκπτωση ισχύει και για τα αναπηρικά Ι.Χ. αυτοκίνητά τους, εφόσον ταξιδεύει ο δικαιούχος.


Σημείωση:
 • Σε όλες τις παραπάνω περιπτώσεις (ειδικές κατηγορίες επιβάτων) που χορηγείται έκπτωση επί του ναύλου, δεν επιτρέπεται η χορήδηση extra bed σε 2κλινες καμπίνες. Εξαιρείται η προσφορά για τα μέλη του "Minoan Bonus Club". Επιτρέπεται η έκδοση ενός μόνο extra bed σε 4κλινες καμπίνες εφόσον τουλάχιστον τα δύο εισιτήρια είναι ακέραια.
 • Σε κάθε περίπτωση χορηγείται μία έκπτωση, η μεγαλύτερη σε ποσοστό.
 • Οι δικαιούχοι των παραπάνω εκπτώσεων, οφείλουν να επιδεικνύουν το ανάλογο δικαιολογητικό, τόσο κατά την έκδοση του εισιτηρίου όσο και κατά την επιβίβαση τους στο πλοίο.

ΕΚΠΤΩΣΕΙΣ ΣΤΙΣ ΓΡΑΜΜΕΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ


10% έκπτωση για μέλη MINOAN LINES BONUS CLUB
Η έκπτωση για τα μέλη του Minoan Lines Bonus Club ανέρχεται σε 10% και ισχύει υπό τους ακόλουθους όρους και προϋποθέσεις:
 • Ισχύει για ταξίδια σε όλες τις γραμμές εξωτερικού και εσωτερικού.
 • Ισχύει για όλες τις κατηγορίες θέσεων επιβατών και οχημάτων.
 • Η έκπτωση δεν είναι σωρευτική με τις υπόλοιπες εκπτώσεις της Εμπορικής Πολιτικής 2012, με εξαίρεση την προσφορά Early Booking και την έκπτωση 30% στα εισιτήρια επιστροφής.
 • Τα Μέλη πρέπει  να επιδεικνύουν την κάρτα τους την στιγμή του check-in πριν την αναχώρηση του πλοίου.
 
30% έκπτωση στο εισιτήριο επιστροφής
Προϋπόθεση η ταυτόχρονη έκδοση εισιτηρίων μετάβασης και επιστροφής.
 
50% έκπτωση σε παιδιά ηλικίας από 4 έως και 12 ετών
Η έκπτωση ισχύει στον  επιλεγμένο ναύλο. Τα παιδιά που ταξιδεύουν σε καμπίνες πρέπει να συνοδεύονται από ενήλικα. Τα παιδιά ηλικίας κάτω των 4 ετών ταξιδεύουν δωρεάν, εφόσον δεν καταλαμβάνουν κλίνη ή κάθισμα αεροπορικού τύπου.
 
20% έκπτωση σε φοιτητές – νέους έως 26 ετών
Η έκπτωση ισχύει για ταξίδια με ή χωρίς το Ι.Χ. αυτοκίνητο τους (κατ. 1) ή την μοτοσικλέτα τους σε όλες τις κατηγορίες θέσεων εκτός των καμπινών  LUX. Οι φοιτητές πρέπει να επιδεικνύουν την φοιτητική τους ταυτότητα ή τη Διεθνή φοιτητική ταυτότητα ISIC κατά το check-in πριν την αναχώρηση.
 
20% έκπτωση στα εισιτήρια Γραμμών Εσωτερικού
Η έκπτωση ισχύει για επιβάτες και οχήματα (όλες οι κατηγορίες), κατόχους εισιτηρίων Γραμμών Εξωτερικού ταξιδεύοντας από Ευρώπη προς Ελλάδα ή αντίστροφα. Προϋπόθεση η ταυτόχρονη έκδοση εισιτήριων εξωτερικού-εσωτερικού.
 
10% οικογενειακή προσφορά
Η έκπτωση ισχύει για 3 άτομα και άνω, όλο το χρόνο σε όλες τις κατηγορίες θέσεων επιβατών και οχημάτων, με την προϋπόθεση ότι όλα τα εισιτήρια περιλαμβάνονται την ίδια κράτηση. 
 
15% έκπτωση φια τα μέλη των αυτοκινητιστικών λεσχών Show your Card (SYC). 
 
15% έκπτωση για τα μέλη των σιδηροδρόμων Trenitalia & SNCF για όλες τις κατηγορίες θέσεων επιβατών και οχημάτων. 
 
Σημείωση: Οι δικαιούχοι των παραπάνω εκπτώσεων οφείλουν να παρουσιάζουν το σχετικό αποδεικτικό στοιχείο για το δικαίωμα έκπτωσης τόσο κατά την έκδοση των εισιτηρίων όσο και κατά το check-in. 
 
Επιβάρυνση μονόκλινου
Επιβάρυνση για μονόκλινη καμπίνα 50% στη χαμηλή και 75% στη μεσαία και υψηλή περίοδο.
  
Δωρεάν Πρωινό σε επιβάτες καμπίνων LUX προσφέρεται στο εστιατόριο Α la carte.
 
Δωρεάν παροχή Internet προσφέρεται στους επιβάτες των καμπίνων LUX σε όλες τις γραμμές που δραστηριοποιείται η εταιρεία μας.
 
Δωρεάν Είσοδος στο Γυμναστήριο, το Χαμάμ, το Jacuzzi και τη Σάουνα προσφέρεται στους επιβάτες καμπινών LUX και Junior Suite στα Cruise Europa και Cruise Olympia. Η προσφορά δεν περιλαμβάνει πρόσθετες υπηρεσίες (μασάζ, solarium, περιποίηση προσώπου και σώματος, κλπ.).

ΑΣΥΝΟΔΕΥΤΟ ΑΝΗΛΙΚΟ ΠΑΙΔΙ

Δεν επιτρέπεται η μεταφορά ανηλίκων που δεν έχουν συμπληρώσει το 15ο έτος της ηλικίας τους χωρίς συνοδό. Επιτρέπεται η μεταφορά ασυνόδευτων ανηλίκων που έχουν συμπληρώσει το 15ο έτος της ηλικίας τους (15 έως 18 ετών) υπό την προϋπόθεση παράδοσης υπεύθυνη δήλωση από τους γονείς ότι επιτρέπουν και συναινούν να ταξιδέψει.