Αρχική Σελίδα > Ακτοπλοϊκά εισιτήρια > Ακτοπλοϊκές Εταιρείες > Sea Jets > Ακυρωτική και Εκπτωτική Πολιτική

Ακυρωτική και Εκπτωτική Πολιτική - SEA JETS

Sea Jets
Σε περίπτωση ακύρωσης εισιτηρίου ισχύουν τα παρακάτω:

Έως 14 ημέρες προ του απόπλου γίνεται 100% επιστροφή του ναύλου.
Έως 7 ημέρες προ του απόπλου γίνεται 75% επιστροφή του ναύλου.
Έως 12 ώρες προ του απόπλου, 50% επιστροφή του ναύλου.
Για ακυρώσεις που γίνονται σε χρονικό διάστημα μικρότερο των 12 ωρών προ του απόπλου δεν επιστρέφεται ο ναύλος.
Για την ακύρωση είναι απαραίτητη η προσκόμιση των εισιτηρίων στον πράκτορα που αυτά εκδόθηκαν (μόνος εξουσιοδοτημένος για ακυρώσεις).
Δεν επιτρέπονται ακυρώσεις εισιτηρίων μέσω τηλεφώνου, φαξ, email.

Τα εισιτήρια μπορούν επίσης να μετατραπούν σε εισιτήρια ανοικτής ημερομηνίας (open) τουλάχιστον 24 ώρες προ του απόπλου.
Τα εισιτήρια ανοικτής ημερομηνίας μπορούν να αντικατασταθούν με εισιτήρια άλλης ημερομηνίας σε δρομολόγιο οποιασδήποτε διαδρομής μας, εφόσον υπάρχει διαθεσιμότητα (ισχύουν για ένα έτος και δεν ακυρώνονται, τυχόν διαφορά ναύλου δεν επιστρέφεται).
Για την μετατροπή σε εισιτήριο ανοικτής ημερομηνίας είναι απαραίτητη η προσκόμιση του εισιτηρίου στον εκδότη του, σε οποιοδήποτε κεντρικό πρακτορείο μας ή στην εταιρεία.

Σε περίπτωση απώλειας εισιτηρίου η εταιρεία πρέπει να ενημερωθεί οπωσδήποτε τουλάχιστον 1 ώρα προ του απόπλου του πλοίου είτε τηλεφωνικά είτε με e-mail. Στην συνέχεια ο επιβάτης πρέπει να αγοράσει καινούριο, να δηλώσει εγγράφως την απώλεια στην εταιρεία με όλα τα στοιχεία του απολεσθέντος εισιτηρίου ( ημέρα και ώρα ταξιδιού, διαδρομή, αριθμό εισιτηρίου και τον αριθμό του νέου εισιτηρίου μαζί με φωτοτυπία του).
Μετά από έλεγχο της εταιρείας και εντός 1 μήνός από την ημερομηνία υποβολής της αίτησης , εφόσον προκύψει ότι το απoλεσθέν εισιτήριο δεν ταξίδεψε, ο επιβάτης μπορεί να λάβει δωρεάν εισιτήριο ισόποσης αξίας με το απoλεσθέν.

Η εταιρεία δεν ευθύνεται για καθυστερήσεις δρομολογίου , παρέκκλιση και μη τήρηση κανονικής πορείας που οφείλονται σε κακές καιρικές συνθήκες ή σε εντολές ΥΕΝ και Λιμενικών Αρχών ή σε λόγους ανωτέρας βίας και γίνονται με κύριο μέλημα την ασφάλεια των επιβατών.

Σε περίπτωση ανεκτέλεστου δρομολογίου για λόγους ανωτέρας βίας (π.χ. απαγόρευση απόπλου λόγω δυσμενών καιρικών συνθηκών) η εταιρεία επιστρέφει ολόκληρη την αξία του εισιτηρίου και μόνο αυτή.

Τα δρομολόγια μπορούν να τροποποιηθούν, και οι αλλαγές αυτές ανακοινώνονται στην ιστοσελίδα μας.

Σύμφωνα με την Κοινοτική Οδηγία 98/41/ΕΚ είναι υποχρεωτική για λόγους ασφαλείας, η ονομαστική καταγραφή των επιβαινόντων σε κάθε δρομολόγιο.
Για τους σκοπούς της καταγραφής, τα εισιτήρια εκδίδονται ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΑ και αναγράφουν οπωσδήποτε:
Το ονοματεπώνυμο και τηλέφωνο επικοινωνίας του επιβάτη
Το φύλο: άνδρας / γυναίκα
Την ηλικία: ενήλικος/παιδί/βρέφος

Παρακαλούμε να ζητάτε από τον εκδότη του εισιτηρίου σας την καταγραφή τηλεφώνου επικοινωνίας ώστε να παρέχεται η δυνατότητα στην εταιρεία σε περίπτωση ανωτέρας βίας να επικοινωνεί μαζί σας.

* Tα εισιτήρια βρέφους αφορούν ηλικία 0-2 και δεν μπορούν να καταχωρηθούν ηλεκτρονικά. Αυτό σημαίνει πως ο πελάτης πρέπει να κάνει την κράτηση χωρίς να δηλώσει το βρέφος και στη συνέχεια μπορεί να επικοινωνήσει με την ακτοπλοϊκή για να το καταχωρήσουν στις σημειώσεις. Το παιδικό εισιτήριο αφορά ηλικίες 2-10 ετών.

ΑΣΥΝΟΔΕΥΤΟ ΑΝΗΛΙΚΟ ΠΑΙΔΙ

Δεν επιτρέπεται η έκδοση εισιτηρίων για ασυνόδευτους ανήλικους.

Φοιτητική έκπτωση: Η συγκεκριμένη έκπτωση δίνεται μόνο με την φυσική παρουσία του επιβάτη σε πρακτορείο της ακτοπλοικής εταιρείας, με την επίδειξη της φοιτητικής ταυτότητας.