Αρχική Σελίδα > Ακτοπλοϊκά εισιτήρια > Ακτοπλοϊκές Εταιρείες > Seaspeed Ferries > Ακυρωτική και Εκπτωτική Πολιτική

Ακυρωτική και Εκπτωτική Πολιτική - Seaspeed Ferries

Seaspeed Ferries
ΕΙΣΙΤΗΡΙΑ ΑΝΟΙΧΤΗΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑΣ

Τα εισιτήρια ανοιχτής ημερομηνίας ισχύουν για ένα χρόνο από την αρχική ημερομηνία έκδοσης και όχι από την ημερομηνία μετατροπής τους. Για την πραγματοποίηση του ταξιδιού θα πρέπει να αντικατασταθούν με νέα τα οποία θα αναφέρουν συγκεκριμένη ημερομηνία και ταξιδιού.

ΑΚΥΡΩΣΗ ΕΙΣΙΤΗΡΙΩΝ

Τα εισιτήρια μπορούν να ακυρωθούν στα κεντρικά πρακτορεία της εταιρείας μας ή στο πρακτορείο έκδοσης τους με τον όρο ότι δεν έχει παρέλθει η ημερομηνία ταξιδιού προσκομίζοντας ο επιβάτης ακέραιο το εισιτήριο του. Σε περίπτωση ακύρωσης των εισιτηρίων με ακυρωτικά το πρακτορείο υποχρεούται στην έκδοση αντίστοιχου παραστατικού.Τα εισιτήριαεμπίπτουν στους παρακάτω όρους ακύρωσης:

Χαμηλή περίοδος:

- 3Ημέρες πριν την αναχώρηση: Τα εισιτήρια ακυρώνονται χωρίς ακυρωτικά ή αλλάζουν ημερομηνία ή μετατρέπονται σε ανοιχτής ημερομηνίας για να χρησιμοποιηθούν αργότερα.
- 3ημέρες έως 1ώρα πριν την αναχώρηση: Τα εισιτήρια αλλάζουν ημερομηνία ή μετατρέπονται σε ανοιχτής ή ακυρώνονται με 50% ακυρωτικά
- 1ώρα πριν και έως την αναχώρηση: Τα εισιτήρια ακυρώνονται με 50% ακυρωτικά.
- Μετά την ώρα αναχώρησης του πλοίου τα εισιτήρια δεν ακυρώνονται δεν γίνονται ανοιχτά και δεν αλλάζει η ημερομηνία ταξιδιού.

Υψηλή περίοδος 10-26/04/2020, 04/06/2020–20/09/2020

- 10Ημέρες πριν την αναχώρηση:Τα εισιτήρια ακυρώνονται χωρίς ακυρωτικά ή αλλάζουν ημερομηνία ή μετατρέπονται σε ανοιχτής ημερομηνίας για να χρησιμοποιηθούν αργότερα.
- 10ημέρες έως 4 ώρες πριν την αναχώρηση: Τα εισιτήρια αλλάζουν ημερομηνία ή μετατρέπονται σε ανοιχτής ή ακυρώνονται με 50% ακυρωτικά
- 4 ώρες πριν και έως την αναχώρηση: Τα εισιτήρια ακυρώνονται με 50% ακυρωτικά, δεν αλλάζουν ημερομηνία και δεν μετατρέπονται σε ΟΡΕΝ.
- Μετά την ώρα αναχώρησης του πλοίου τα εισιτήρια δεν ακυρώνονται δεν γίνονται ανοιχτά και δεν αλλάζει η ημερομηνία ταξιδιού.

ΑΠΩΛΕΙΑ ΕΙΣΙΤΗΡΙΟΥ

Σε περίπτωση απώλειας του εισιτηρίου, επειδή δεν παρέχετε η δυνατότητα επανέκδοσης τού, ο επιβάτης θα πρέπει να αγοράσει νέο εισιτήριο για να μπορέσει να επιβιβαστεί στο πλοίο. Μετά την ολοκλήρωση του ταξιδιού, ο επιβάτης θα πρέπει να ενημερώσει εγγράφως την εταιρεία μέσω mailή fax, αναφέροντας τα στοιχεία του απολεσθέντος εισιτηρίου (στοιχεία δρομολογίου και αριθμό εισιτηρίου) καθώς και τα στοιχεία του νέου εισιτηρίου με το οποίο ταξίδεψε. Εάν μετά από διάστημα 3 μηνών, επιβεβαιωθεί από τα αρχεία της εταιρείας, ότι το απολεσθέν εισιτήριο δεν μετατράπηκε σε ανοικτής ημερομηνίας, δεν ακυρώθηκε και δεν ταξίδεψε παρέχετε στον επιβάτη δωρεάν εισιτήριο για ίδιο δρομολόγιο και ίδιο τύπο θέσης.