Αρχική Σελίδα > Ακτοπλοϊκά εισιτήρια > Ακτοπλοϊκές Εταιρείες > Ventouris Sea Lines > Ακυρωτική και Εκπτωτική Πολιτική

Ακυρωτική και Εκπτωτική Πολιτική - VENTOURIS SEA LINES

Ventouris Sea Lines
ΑΚΥΡΩΣΕΙΣ ΕΙΣΙΤΗΡΙΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΝΑΥΛΟΥ

Επιστροφή 100% του ναύλου στις εξής περιπτώσεις:

Α) Ακύρωση εισιτηρίου έως και 14 ημέρες πριν τον προγραμματισμένο απόπλου του πλοίου.

Β) Αυθημερόν από την έκδοση του εισιτηρίου, εκτός από εισιτήρια που εκδίδονται την ημερομηνία ταξιδίου, για τα οποία δίνεται το δικαίωμα επιστροφής όλου του ναύλου για μία ώρα, και κατόπιν 50%.

Επιστροφή 75% του ναύλου:

Ακύρωση εισιτηρίου έως και 7 ημέρες πρίν τον προγραμματισμένο απόπλου του πλοίου.

Επιστροφή 50% του ναύλου:

A) Ακύρωση εισιτηρίου έως και 12 ώρες πριν τον προγραμματισμένο απόπλου του πλοίου.

B) Ακύρωση ήδη αντικατεστημένου εισιτηρίου έως και 12 ώρες πριν τον προγραμματισμένο απόπλου του πλοίου.

Σε όλες τις πιο πάνω περιπτώσεις ακύρωσης εισιτηρίων, απαραίτητη προυπόθεση είναι η επιστροφή αυτούσιου του σώματος εισιτηρίου. Μετά την αναχώρηση τα εισιτήρια δεν ακυρώνονται και δεν μετατρέπονται σε ανοικτής ημερομηνίας. Τα εισιτήρια ακυρώνονται από τα πρακτορεία έκδοσης ή τα κεντρικά πρακτορεία της εταιρείας, ενώ δεν είναι δυνατόν να ακυρωθούν τηλεφωνικά.


ΕΙΣΙΤΗΡΙΑ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑΣ
Μετατροπή εισιτηρίου σε ανοικτής ημερομηνίας γίνεται μέχρι 2 ώρες πριν τον προγραμματισμένο απόπλου του πλοίου. Ισχύουν για ένα χρόνο από την ημερομηνία έκδοσής τους και μπορούν να αντικατασταθούν μόνο για μία φορά. Εισιτήρια Ανοικτής ημερομηνίας δεν γίνονται αποδεκτά για επιβίβαση. Είναι απαραίτητο πριν την επιβίβαση το ανοικτής ημερομηνίας εισιτήριο να αντικατασταθεί με νέο εισιτήριο. Εάν μέχρι την ημερομηνία ταξιδίου έχουν αυξηθεί οι ναύλοι, οι κάτοχοι εισιτηρίων ανοικτής ημερομηνίας πρέπει να καταβάλουν την διαφορά. Στην περίπτωση που επιλέξουν διαδρομή μικρότερης αξίας από το αρχικό εισιτήριο, ο πράκτορας υποχρεούται να επιστρέψει στον πελάτη την διαφορά.
 

ΚΑΘΥΣΤΕΡΗΣΗ ΑΠΟΠΛΟΥ
Οι επιβάτες και τα οχήματα μπορούν να επιβιβασθούν χωρίς να αλλάξουν τα εισιτήρια τους.
 
 
ΜΑΤΑΙΩΣΗ ΤΑΞΙΔΙΟΥ
Τα εισιτήρια της αναχώρησης που ματαιώθηκε δεν ισχύουν για επιβίβαση και πρέπει να αλλαχθούν για την επόμενη προγραμματισμένη αναχώρηση, στην οποία υπάρχει διαθεσιμότητα θέσεων, κάνοντας αντικατάσταση εισιτηρίου. Στις περιπτώσεις που καθυστερεί ή ματαιώνεται το δρομολόγιο, οι επιβάτες παρακαλούνται να επικοινωνούν με τα λιμενικά γραφεία της εταιρίας για να ενημερώνονται σχετικά με τη νέα ώρα αναχώρησης του πλοίου.
Μετά την αναχώρηση: Τα εισιτήρια δεν ακυρώνονται, δεν μετατρέπονται σε ανοικτής ημερομηνίας, ενώ η αλλαγή της ημερομηνίας δεν είναι δυνατή.
 
 
ΑΠΩΛΕΙΑ ΕΙΣΙΤΗΡΙΟΥ 
Σε περίπτωση απώλειας του εισιτηρίου, για να μπορέσει να ταξιδέψει ο επιβάτης θα πρέπει να αγοράσει νέο εισιτήριο. Στη συνέχεια πρέπει να δηλώσει εγγράφως την απώλεια αναφέροντας την ημερομηνία του ταξιδιού, τη διαδρομή, τον αριθμό του απολεσθέντος εισιτηρίου, τον αριθμό του νέου εισιτηρίου που αγοράστηκε και φωτοτυπία αυτού. Εφόσον το απολεσθέν εισιτήριο δεν βρεθεί στα αρχεία της εταιρίας να έχει ταξιδέψει σε διάστημα ενός έτους από την ημερομηνία ταξιδιού, η εταιρία θα επιστρέψει στον επιβάτη τον ναύλο του απολεσθέντος εισιτηρίου. Όλα τα στοιχεία του απολεσθέντος εισιτηρίου θα τα αναζητήσετε σε κάποιο από τα κεντρικά γραφεία της εταιρίας.