Αρχική Σελίδα > Όροι Χρήσης > Ειδικοί όροι χρήσης Αεροπορικών
  • Αλλαγή και Ακύρωση εισιτηρίων:
Για οποιαδήποτε αίτημα αλλαγής ή ακύρωσης εισιτηρίων ο χρήστης θα πρέπει να υποβάλει το αίτημά του ηλεκτρονικά μέσω του Website, συμπληρώνοντας αντίστοιχα την ηλεκτρονική φόρμα αλλαγής ή τη φόρμα ακύρωσης το συντομότερο δυνατό.

Στην περίπτωση αγοράς εισιτηρίων που είχε γίνει μέσω του website (online) ς ο χρήστης θα πρέπει να υποβάλει το αίτημά του στο VIVA αποκλειστικά μέσω της προαναφερθείσας διαδικασίας.
Για κρατήσεις που είχαν πραγματοποιηθεί τηλεφωνικά ο χρήστης μπορεί εναλλακτικά να υποβάλλει το αίτημά του στο VIVA μέσω τηλεφώνου δίνοντας τον αριθμό της κράτησής του.

Το VIVA προωθεί το αίτημα στην αντίστοιχη αεροπορική εταιρία και η διαδικασία αλλαγής ή ακύρωσης ολοκληρώνεται σύμφωνα με τις διαδικασίες που εφαρμόζει η εκάστοτε αεροπορική εταιρία.

Για τις ενέργειες που θα χρειαστεί να γίνουν από το VIVA , υπάρχει χρέωση 10 ευρώ για κάθε εισιτήριο εσωτερικού και 10 ευρώ για κάθε εισιτήριο εξωτερικού, επιπλέον της πιθανής επιβάρυνσης που θα ορίσει η αεροπορική εταιρεία για τη συγκεκριμένη αλλαγή/ακύρωση. Σε πολλές περιπτώσεις οι αεροπορικές εταιρείες ενδέχεται να έχουν ορίσει κάποια επιβάρυνση που εξαρτάται από το είδους του ναύλου του εισιτήριου. Επίσης ενδέχεται ο ναύλος του εισιτηρίου να μην επιδέχεται καθόλου αλλαγές.
Στις περιπτώσεις ακύρωσης εισιτηρίων, ο χρόνος για την επιστροφή χρημάτων στο Χρήστη εξαρτάται από την διαδικασία που εφαρμόζει η εκάστοτε αεροπορική εταιρία και κατά κανόνα διαρκεί από 15 έως και 30 ημέρες.

Το τμήμα ακυρώσεων / αλλαγών λειτουργεί από Δευτέρα έως Παρασκευή από τις 09:00 μέχρι τις 18:00. Αιτήματα που αφορούν σε αλλαγές /ακυρώσεις εισιτηρίων μπορούν να διεκπεραιωθούν αποκλειστικά εντός του συγκεκριμένου ωραρίου. Οποιοδήποτε αίτημα χρήστη που υποβλήθηκε εκτός του συγκεκριμένου ωραρίου με οποιοδήποτε τρόπο ( πχ μέσω e-mail ή τηλεφωνικά μέσω ηχητικού μηνύματος κα), τότε ως ημερομηνία παραλαβής του θεωρείται η αμέσως επόμενη εργάσιμη ημέρα.

Σημείωση: στις περιπτώσεις όπου ο Τρίτος Πάροχος είναι Αεροπορική Εταιρία κατηγορίας Χαμηλού Κόστους/Low Cost (πχ EasyJet, Ryan Air, Vueling, Air Berlin, κλπ), σύμφωνα με την Πολιτική ακυρώσεων και αλλαγών που εφαρμόζουν οι συγκεκριμένες εταιρίες, ο χρήστης πρέπει να απευθυνθεί στην ίδια την αεροπορική εταιρία προκειμένου να υλοποιηθεί το αίτημά του για ακύρωση ή αλλαγή εισιτηρίου που είχε προμηθευτεί μέσω του VIVA. Σχεδόν στο σύνολό τους οι αεροπορικές εταιρίες Χαμηλού Κόστους/Low Cost δίνουν στο χρήστη τη δυνατότητα να υποβάλει αίτημα αλλαγής ή ακύρωσης των εισιτηρίων του απευθείας μέσα από το Website τους.

  • Ταξιδιωτικά έγγραφα:
Οι χρήστες των υπηρεσιών φέρουν μόνοι τους και στο ακέραιο την ευθύνη για την απόκτηση και κατοχή, πριν την έναρξη του ταξιδιού τους, των κατάλληλων, έγκυρων και νομίμων ταξιδιωτικών εγγράφων, καθώς και όλων των συνοδευτικών εγγράφων, που τυχόν απαιτούνται ( πχ η θεώρηση εισόδου (Visa), διαβατήριο, άδεια διαμονής κ.α) σε συμμόρφωση με όλους τους εκάστοτε ισχύοντες νόμους, κανονισμούς, εντολές και ταξιδιωτικές προϋποθέσεις των χωρών αναχώρησης, προορισμού ή μετεπιβίβασης καθώς και να είναι ενήμεροι για τις συνέπειες που η μη συμμόρφωση του χρήστη μπορεί να προκαλέσει τόσο στον ίδιο ή προς τρίτους. Το VIVA δεν φέρει καμία ευθύνη για οποιαδήποτε άμεση, έμμεση, συμπτωματική, ειδική, περιουσιακή ή παρεπόμενη ζημία η οποία προκύπτει λόγω τυχόν αδυναμίας του Χρήστη να επιτύχει την εξασφάλιση των κατάλληλων ταξιδιωτικών εγγράφων. Για το λόγο αυτό συνίσταται στους Χρήστες κατά τον προγραμματισμό του ταξιδιού τους να έχουν λάβει προηγουμένως από έγκυρες αρμόδιες πηγές (πχ Πρεσβεία, Προξενείο κοκ) κάθε σχετική πληροφορία που αφορά στους όρους και προϋποθέσεις που θα πρέπει να πληρούνται για την πραγματοποίηση του ταξιδιού τους.